සැකිල්ල:තෝරාගත් සේයාරුව/34

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Australasian Darter

බොන්සායි කලාව ජනිත වූයේ මීට වසර දෙදහසකට පමණ පෙර චීනය තුල වන අතර, එවිට එය හැඳින්වුවේ පෙන්සායි ලෙසිනි; ටැං හෝ සොං රාජවංශය (7වන – 13වන සියවස) තුලදී එය කොරියාව වෙත පැතිරිණි. චීන කලාව බොහෝදුරට පිටස්තර ප්‍රදර්ශනය තකා වූ බැවින් එම ශාක දැනට ජපාන බොන්සායි හි දක්නට ලැබෙන ඒවාට වඩා විශාල විය. බොන්සායි ශාකයක් උපතින්ම කුරු ශාකයක් නොවේ; එය කුඩා බව ලබාගන්නේ හැඩ ගැන්වීමෙන් හා මුල් කප්පාදුකිරීමෙන්ය.

ඡායාරූපය: කෘපසේ