සැකිල්ල:තෝරාගත් සේයාරුව/27

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Australasian Darter

නියම්ගම්පායස්ථානය යනු ගම්පොළ නගරය ආසන්නයේම පිහිටි ඉතා පැරණි විහාරස්ථානයකි. ලී කැටයම් බහුලව දකින්නට ඇති මෙම විහාරස්ථානයේ නම, පැරණි විහාරවල නම් ලැයිස්තුවක් දැක්වෙන නම්පොත නම් ග්‍රන්ථයේ ද දක්නට ඇත.

ඡායාරූපය: Kumudupinto