සැකිල්ල:තෝරාගත් සේයාරුව/17

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Concretions

මෙහි දැක්වෙන්නේ Nikkor 28–200 mm විශාලක කාචයක් වන අතර වම් පස එය මිලි මීටර් 200 ක් දක්වා දිගු කර ඇති ආකාරයත් දකුණු පස මිලිමීටර් 28 ක නාභිය දුරක් ලැබෙන සේ හකුලා ඇති ආකාරයත් දැක්වේ.

Photo: Nikkon