සැකිල්ල:තෝරාගත් සේයාරුව/16

විකිපීඩියා වෙතින්
සූර්යයා

සූර්යයාගේ පීවන චක්‍රය පෙන්වන රූප සටහනක්.