සැකිල්ල:තෝරාගත් සේයාරුව/13

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Australasian Darter

මෙහි දැක්වෙන්නේ පයිතගරස්ගේ ප්‍රමේයයෙහි සජීව සාධනයකි. ගණිතයේ දී පයිතගරස් ප්‍රමේයය යනු යුක්ලීඩ් ජ්‍යාමිතියේ සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක පාද තුන අතර සම්බන්ධයකි. සාම්ප්‍රදායිකව මෙම ප්‍රමේයය සොයා ගෙන සාධනය කළා යැයි සැලකෙන ග්‍රීක ජාතික ගණිතඥයකු වන පයිතගරස් හට ගෞරවයක් ලෙස පයිතගරස් ප්‍රමේය ලෙස නම් කළ ද ඔහුට ප්‍රථමයෙන් මෙම ප්‍ර‍මේයය භාවිතයේ තිබී ඇත

ඡායාරූපය: Time3000