සැකිල්ල:තෝරාගත් සේයාරුව/08

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Canberra

ඕස්ට්‍රේලියාවේ අගනුවර වන කැන්බරා නුවර දර්ශනයක්.

Photo: JJ Harrison