සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව සංඛ්‍යාව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
24 25 26
ප්‍රමුඛවිස්ස-පහ
ක්‍රමසූචක25 වන
(විස්ස-පස්වන)
සාධක සෙවීම52
රෝමානු සංඛ්‍යාංකයXXV
ද්විමය110012
ත්‍රිමය2213
චතූර්මය1214
පංචමය1005
ෂෂ්ඨමය416
අෂ්ටමය318
ද්වාදශමය2112
ෂඩ්දශමය1916
විසිමය1520
පාදම 36P36
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]