සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව සංඛ්‍යාව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
5 6 7
−1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ප්‍රමුඛහය
ක්‍රමසූචක6 වන
(සයවන)
සාධක සෙවීම2 • 3 �
රෝමානු සංඛ්‍යාංකයVI
ද්විමය1102
ත්‍රිමය203
චතූර්මය124
පංචමය115
ෂෂ්ඨමය106
අෂ්ටමය68
ද්වාදශමය612
ෂඩ්දශමය616
විසිමය620
පාදම 36636
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]