සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ක්‍රිකට් තරගමාලාව/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ක්‍රිකට් තරගමාලාව තොරතුරුකොටුව[සංස්කරණය]

2006-07 අළු බඳුක තරගමාලාව
2006-07දී ඕස්ට්‍රේලියාව තුල එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සංචාරයෙහි කොටසකි
Australia regain Ashes 2006.jpg
අළු බඳුනෙහි අනුරුවක් හා සමග ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම
දිනය නොවැම්බර් 23, 2006 – ජනවාරි 5, 2007
ස්ථානය ඕස්ට්‍රේලියාව
ප්‍රතිඵලය තරග 5-ටෙස්ට් තරගමාලාව 5-0 ලෙසින් ඕස්ට්‍රේලියාව දිනා ගත්තේය
තරගමාලාවේ ක්‍රීඩකයා රිකී පොන්ටිං
කණ්ඩායම්
 ඕස්ට්‍රේලියාව  එංගලන්තය
නායකයන්
රිකී පොන්ටිං ඇන්ඩෲ ෆ්ලින්ටොෆ්
වැඩිම ලකුණු
රිකී පොන්ටිං (576)
මයිකල් හසී (458)
මැතිව් හේඩ්න් (413)
කෙවින් පීටර්සන් (490)
පෝල් කොලින්වුඩ් (433)
ඉයන් බෙල් (331)
වැඩිම කඩුළු
ස්ටුවර්ට් ක්ලාක් (26)
ෂේන් වෝන් (23)
ග්ලෙන් මැක්ග්‍රාත් (21)
මැතිව් හැගාර්ඩ් (13)
ඇන්ඩෲ ෆ්ලින්ටොෆ් (11)
මොන්ටි පැනේසාර් (10)
2005 (පෙර) (පසු) 2009

A cricket series infobox may be used to summarise information about a particular cricket series (a test, ODI, or group of related series) in a standard manner. Many of the parameters can be omitted if desired; the choice of which parameters are appropriate for a particular series is left to the discretion of the article editors.

The infobox should be added using the Template:Infobox cricket series template, as shown below:

{{Infobox cricket series
|series=
|partof=
|partof_adj=
|image=
|caption=
|date=
|place=
|result=
|player of series=
|team1=
|team2=
|team3=
|captain1=
|captain2=
|captain3=
|runs1=
|runs2=
|runs3=
|wickets1=
|wickets2=
|wickets3=
|notes=
|previous=
|next=
}}
 • series – the name of the series being described (e.g. "2006-07 Ashes series" or "VB Series 2005-06").
 • partofoptional – the larger tour containing the series described in the article. For Test or ODI series, this should be the tour during which the series takes place. It may be necessary to insert "the" before the name of the tour for proper grammar.
 • partof_adjoptional – the larger tour containing the series described in the article. For Test or ODI series, this should be the tour during which the series takes place. It may be necessary to insert "the" before the name of the tour for proper grammar (adjusted parameter to suit Sinhala Language).
 • imageoptional – an image for the infobox. The image must be given in the form [[Image:Example.jpg|300px]]; in particular, the thumb attribute must not be selected.
 • captionoptional – the text to be placed below the image.
 • date – the date of the series described. Convention is to give the actual date for series and the years for tours, but this does not always apply.
 • place – the location of the series. For series covering a wide area, a general description (e.g. "India", or "Asia", or "Worldwide") may be used.
 • result – the outcome of the series (e.g. "Australia won the 5-Test series 3-0").
 • player of seriesoptional – the player officially judged as the best player in the series.
 • team1/team2/team3optional – the teams participating in the series. This is most commonly the countries whose teams took part in the series; however, larger groups (such as the ICC World XI) or smaller ones (such as Australia A) may be indicated if doing so improves reader understanding. The use of flag icons is not recommended. The team3 field may be used if a series has three distinct "teams", and should be left blank on other articles.
 • captain1/captain2/captain3optional – the captains of the teams involved.
 • runs1/runs2/runs3optional – the most number of runs scored by individuals in the side. It is generally not useful to provide player names without giving an indication of runs scored. The runs3 field can only be used if the team3 field is set.
 • wickets1/wickets2optional – the most number of wickets taken by individuals in the sides. It is generally not useful to provide player names without giving an indication of wickets taken. The wickets3 field can only be used if the team3 field is set.
 • notesoptional – optional field for further notes; this should only be used in exceptional circumstances.
 • previousoptional – optional field to link to the previous series of the competition.
 • nextoptional – optional field to link to the next series of the competition.