සැකිල්ල:ආශ්‍රලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

මෙම උපන්‍යාස සැකිල්ල විසින්, අධෝසටහන් සඳහා, ආකෘතිකරණ සහ සංවිධාන විශේෂාංගයන් සලසයි . <ref> ටැග විසින් අර්ථදැක්වෙන ආශ්‍රිත ලැයිස්තුව පෙන්වීම සඳහා Cite.php මාධ්‍යවිකි දිගුව විසින් භාවිතා කෙරෙන <references /> ටැග, මෙය විසින් ප්‍රාවරිත කෙරෙයි. අකුරු වර්ග විශාලත්වය අඩුකිරීම, තීරු, කාණ්ඩ සහ ලැයිස්තු-විශද ආශ්‍රිත සඳහා එය අනුග්‍රහය එක් කරයි.

ඔබ විසින් අමතර විශේෂාංගයන් කිසිවක් භාවිතා කරන්නේ නොමැති නම්, <references /> ටැගය විසින් ලබාදෙන ප්‍රතිදානයම එය නිපැයයි .

පරාමිතික[සංස්කරණය]

 • පළමු නම්-නොකළ පරාමිතිය:
column-count: ආශ්‍රලැයිස්තුව විදැහුමට භාවිතා කෙරෙන ස්ථාවර තීරු ගණන නියම කර දක්වන ප්‍රකෘති සංඛයාවකි. නිදසුන: |2|.
column-width: ආශ්‍රලැයිස්තු තීරු වල පළල නියම කර දක්වන, em වැනි, මුද්‍රණාක්ෂරවිද්‍යාත්මක මිනුම් ඒකකයකි. නිදසුන: |30em|.
 • refs: නම් කළ ආශ්‍රිත සමග භාවිතා කෙරෙයි (නිද., <ref name=name />); ලිපියෙහි භාවිතා කෙරෙන නම් කළ ආශ්‍රිත සියල්ල හෝ සමහරක් හෝ ලැයිස්තුවක් එය විසින් නියම කෙරෙයි.
 • group: විදැහිය යුතු ආශ්‍රිත උපකුලකය නම් වශයෙන් හඳුනාගැනෙයි; පේළිගතයෙහි භාවිත වන්නට අගය අනුරූප විය යුතුය, නිද., {{Reflist|group=groupname}} විසින් groupname ලෙසින් කාණ්ඩ නාමය සහිත සියළු ආශ්‍රිත විදැහනු ලබයි (<ref>).
 • liststyle: ආශ්‍රලැයිස්තුව ගණන් ගැනීමේදී භාවිතා කරන ශෛලීය නියම කෙරෙයි; කිසිවක් නියම නොකෙරුණේ නම්, පෙරනිමිය නම් අංකිත ලැයිස්තුවක් විදැහීමයි.
  
 • close: යල්පිනූ. එකම පිටුව තුල බහුවිධ ලෙසින් {{ආශ්‍රලැයිස්තුව}} භාවිතා කිරීම නිසා ඇතිවූ දෝෂය මග හරවා ගැනුමට වසර 2014 දක්වා |close=1 පරාමිතිය භාවිතා කරන ලදි. මෙම දෝෂය සරි කර ඇති අතර, |close= යන්නෙහි ඉතිරි භාවිතා ඉවත් කල යුතු වෙයි.

භාවිතය[සංස්කරණය]

අධෝසටහන්-මාදිළියේ ආශ්‍රිත පමණක් භාවිතා කරමින්
සපකුණු බස විදහාපානුයේ
 Lorem ipsum.<ref>මූලාශ්‍ර නාමය, ප්‍රවේශ දිනය, ආදිය.</ref>

Lorem ipsum dolor sit amet.<ref> මූලාශ්‍ර නාමය, ප්‍රවේශ දිනය, ආදිය.</ref>

==ආශ්‍රිත==
{{ආශ්‍රලැයිස්තුව}} 
Lorem ipsum.[1]

Lorem ipsum dolor sit amet.[2]

ආශ්‍රිත
 1. මූලාශ්‍ර නාමය, ප්‍රවේශ දිනය, ආදිය.
 2. මූලාශ්‍ර නාමය, ප්‍රවේශ දිනය, ආදිය.
පුස්තක-නාමාවලි මාදිළියේ ආශ්‍රිත පමණක් භාවිතා කරමින් (පෙළ වෙතින් සෘජු ආශ්‍රිත නොමැතිව)
සපකුණු බස විදහාපානුයේ
Lorem ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet.

==ආශ්‍රිත==
{{ආශ්‍රඇරඹුම}}
* ආශ්‍රය 1
* ආශ්‍රය 2
{{ආශ්‍රඅග}} 
Lorem ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet.
ආශ්‍රිත
 • ආශ්‍රිත 1
 • ආශ්‍රිත 2


අධෝසටහන්-මාදිළියේ සහ පුස්තක-නාමාවලි මාදිළියේ වන දෙවගයෙහිම ආශ්‍රිත භාවිතා කරමින්
සපකුණු බස විදහාපානුයේ
Lorem ipsum.<ref> මූලාශ්‍ර නාමය, ප්‍රවේශ දිනය, ආදිය.</ref>

Lorem ipsum dolor sit amet.<ref> මූලාශ්‍ර නාමය, ප්‍රවේශ දිනය, ආදිය.</ref>

==ආශ්‍රිත==
{{ආශ්‍රලැයිස්තුව}}

{{ආශ්‍රඇරඹුම}}
* ආශ්‍රය 1
* ආශ්‍රය 2
{{ආශ්‍රඅග}} 
Lorem ipsum.[1]

Lorem ipsum dolor sit amet.[2]

ආශ්‍රිත
 1. මූලාශ්‍ර නාමය, ප්‍රවේශ දිනය, ආදිය.
 2. මූලාශ්‍ර නාමය, ප්‍රවේශ දිනය, ආදිය.
 • ආශ්‍රය 1
 • ආශ්‍රය 2

තීරු[සංස්කරණය]

  
බ්‍රවුසර අනුග්‍රහය: ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලෝරර් 10+, ෆයර්ෆොක්ස් 2+, ක්‍රෝම් 4+, සෆාරි 3.1+, ඔපෙරා 11.1+

{{ආශ්‍රලැයිස්තුව|30em}} භාවිතය මගින් 30 em යන අවම පළලක් සහිත තීරු තැනෙන අතර, වෙබ් බ්‍රවුසරයෙහි පළල අනුව පදනම්ව තීරු ගණන ස්වයංක්‍රීය ලෙසින් තෝරා ගැනුමට බ්‍රවුසරය වෙත ඉඩ සලසයි. පිටුව තුල තැබෙන ආශ්‍රයන්හී සාමාන්‍ය පළලට ගැලපෙන තීරු පළලක් තෝරා ගන්න. පළල මිනුමක්, CSS 2.1 Syntax and basic data types: Lengths යන්නෙහි දැක්වෙන ආකෘතියට අනුකූල විය යුතුය; විශේෂයෙන්ම, සංඛ්‍යාව සහ ඒකකය අතර හිස් අවකාශයක් නොතිබිය යුතුය.

{{ආශ්‍රලැයිස්තුව|2}} භාවිතය විසින් තීරු-දෙකක ආශ්‍රලැයිස්තුවක් තැනීමට බලකෙරෙන අතර, {{ආශ්‍රලැයිස්තුව|3}} භාවිතය විසින් තීරු-තුනක ලැයිස්තුවක් ආදි වශයෙන් තැනීම බලකෙරෙයි. ජංගම දුරකතන සිට පුළුල්-තිර "සිනමා" සංදර්ශන දක්වා පරාසයක වන, සංදර්ශන තිර ප්‍රමාණ විවිධාංගයක, නම්‍ය ආකෘතිකරණය සඳහා වඩාත් සුදුසු, ඉහත ඡේදයෙහි විස්තර කෙරුණු විකල්පය භාවිතයට ඉඩ සලසමින්, මෙම විශේෂාංගය දැන් අවභාවිතයකට ලක් කර ඇත. තීරු සංඛයා නියත ගණනක් බලකිරීම ජංගම දසුන තුලදී අබල කර ඇත. මෙම අවභාවිත විශේෂාංගය භාවිතා කරන ලිපි හඳුනාගැනුමට, ප්‍රවර්ගය:ආශ්‍රලැයිස්තුවෙහි තීරු නියත සංඛ්‍යාවක් භාවිතා කරන ලිපි බලන්න.

වැන්දඹුවෝ සහ අනත්දරුවෝ[සංස්කරණය]

තීරු භාවිතය නිසා වැන්දඹුවෝ සහ අනත්දරුවෝ ජනිත විය හැකි අතර, මෙහිදී තීරුවක අග ඇති උපන්‍යාසයක් බෙදී ගොස් ඊළඟ තීරුවෙහි මුල සිට සන්තනය විය හැකි බවයි. MediaWiki:Common.css වෙත අඩංගු CSS නීති වෙතින්, ලැයිස්තුගත අයිතම තීරු අතර බිඳීම වළක්වයි. කෙසේවෙතත්, තීරු වලින් ආශ්‍රිතලැයිස්තු ආකෘතිකරණය කොට ඇති හා තනි ආශ්‍රයක් පමණක් පෙන්වා දී ඇති සීමාන්තික අවස්ථාවන්හිදී වැන්දඹුවෝ පෙනී සිටිය හැක.

සපකුණු බස විදහාපානුයේ
Lorem ipsum.<ref>මූලාශ්‍ර නාමය, ප්‍රවේශ දිනය, ආදිය.</ref>

Lorem ipsum dolor sit amet.

==ආශ්‍රිත==
{{ආශ්‍රලැයිස්තුව|3}} 
Lorem ipsum.[1]

Lorem ipsum dolor sit amet.

ආශ්‍රිත
 1. මූලාශ්‍ර නාමය, ප්‍රවේශ දිනය, ආදිය.

ව්‍යවහාරයෝ[සංස්කරණය]

භාවිත කල යුතු තීරු ගණන, සංස්කාරකගේ අභිමතය පරිදී වුවද, ප්‍රධාන ව්‍යවහාරයන් අතර වන්නේ:

නිදසුන්[සංස්කරණය]

තීරු දෙක
සපකුණු බස විදහාපානුයේ
Lorem ipsum.<ref>මූලාශ්‍ර නාමය, ප්‍රවේශ දිනය, ආදිය.</ref>

Lorem ipsum dolor sit amet.<ref>මූලාශ්‍ර නාමය, ප්‍රවේශ දිනය, ආදිය.</ref>

==ආශ්‍රිත==
{{ආශ්‍රලැයිස්තුව|2}} 
Lorem ipsum.[2]

Lorem ipsum dolor sit amet.[3]

ආශ්‍රිත
 1. [[#CITEREF|]].
 2. මූලාශ්‍ර නාමය, ප්‍රවේශ දිනය, ආදිය.
 3. මූලාශ්‍ර නාමය, ප්‍රවේශ දිනය, ආදිය.
30em පළල තීරු
සපකුණු බස විදහාපානුයේ
Lorem ipsum.<ref>මූලාශ්‍ර නාමය, ප්‍රවේශ දිනය, ආදිය.</ref>

Lorem ipsum dolor sit amet.<ref>මූලාශ්‍ර නාමය, ප්‍රවේශ දිනය, ආදිය.</ref>

==ආශ්‍රිත==
{{ආශ්‍රලැයිස්තුව|30em}} 
Lorem ipsum.[1]

Lorem ipsum dolor sit amet.[2]

ආශ්‍රිත
 1. මූලාශ්‍ර නාමය, ප්‍රවේශ දිනය, ආදිය.
 2. මූලාශ්‍ර නාමය, ප්‍රවේශ දිනය, ආදිය.

ලැයිස්තු ශෛලීයයන්[සංස්කරණය]

ආශ්‍රලැයිස්තු පෙරනිමියෙන් අංකනය යෙදූ ලැයිස්තු වෙති. |liststyle= පරාමිතිය භාවිතා කිරීමෙන්, ලැයිස්තුව විදැහෙනුයේ කෙලෙසද යන්න ඔබ හට පාලනය කල හැකි වෙයි. නිදසුනක් වශයෙන්, |liststyle=upper-roman වෙතින් සිදුවන්නේ, දශමාංශ සංඛ්‍යා වෙනුවට, රෝමානු සංඛ්‍යා සමගින්, අයිතම පෙරසවි වීමයි. පහත දැක්වෙන පරිදී, list-style-type සඳහා අර්ථ දක්වා ඇති ඕනෑම නීතික CSS අගයයක් පරාමිතිය විසින් පිළිගනු ලැබෙයි.

පහත තත්ත්වයන් තුලදී, ආශ්‍රලැයිස්තුවන්හී උපන්‍යාසයන් පෙරනිමි දශමාංශ සංඛ්‍යා සහිතව පෙන්නුම් කරනු ඇත:

 • |liststyle= සඳහා සපයා ඇති අගය පූර්වාර්ථකථිත අගයයන් අතුරින් එකක් හා තත්ත්වාකාරයෙන් නොගැලපෙන විටදී
 • |liststyle= සඳහා සපයා ඇති අගය වටකොට උද්ධරණයන් දක්වා ඇති විට
 • : සලකුණුබස වෙතින් {{ආශ්‍රලැයිස්තුව}} ඉන්ඩෙන්ට් කර ඇති විට
  
 1. "Cascading Style Sheets Level 2 Revision 1 (CSS 2.1) Specification". W3C. December 7, 2010.
 2. "Cascading Style Sheets, level 2 CSS2 Specification". W3C. April 11, 2008.
 3. "CSS3 module: Lists". W3C. November 7, 2002.