සාකච්ඡාව:The Lord of the ring : The Return of the King

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මකා දැමීමට යෝජනා කිරීම[සංස්කරණය]

ද ලෝර්ඩ් ඔෆ් ද රින්ග් චිත්‍රපටිය(The Lord of the ring): The Return of the King මෙම පිටු දෙකම එකක් වන බැවින් මෙන්ම එකම කරුණු ඇතුලත් වන බැවින් මකා දැමීමට යෝජනා කරමි. --Sachira (සචිර ) (talk) 15:00, 11 ජූනි 2015 (යූටීසී)


  1. Symbol support vote.svg Support මේ අඳහා එකඟ වෙමි. --Sachira (සචිර ) (talk) 15:51, 11 ජූනි 2015 (යූටීසී)