පරිශීලක:Sachira Bhanu(sachi)

  විකිපීඩියා වෙතින්
  සිංහල විකිපීඩියා
         දැනට වැඩ කටයුතු බහුල බැවින් පසුව මෙය නිර්මාණය කිරීමට අදහස් කරමි. --Sachira (සචිර ) (talk) 12:31, 10 ජූනි 2015 (යූටීසී)
  
  alt text  ☺ මෙම පරිශීලකයා පිළිගැනීමේ කමිටුවේ සාමාජිකයෙකි.
  විකිපීඩියා:බාබෙල්
  si මෙම පරිශිලකයාගේ මව්බස සිංහල භාෂාවයි.
  en-3 මෙම පරිශීලකයාට  ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ
  ඉහළ
  අදියරකින් යුක්තව දායකත්වය
  දැක්විය හැක.
  Noia 64 apps karm.png
  "https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Sachira_Bhanu(sachi)&oldid=336945" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි