සාකච්ඡාව:හමුදා හෙලිකොප්ටර් යානා - ප්‍රහාරක හෙලිකොප්ටර් යානා

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Article source[සංස්කරණය]

This article has been translated from the English wikipedia by felidae, http://www.felidae.lk. The translated article has been reviewed by a panel of experts to ensure accuracy and quality. This initiative is sponsored by the Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (ICTA), http://www.icta.lk. Support and access to rural communities provided by Practical Action (formerly ITDG), http://practicalaction.org/?id=region_south_asia.

  • This article has been translated from the English wikipedia by felidae... - කරුණාකර ස්වයං ප්‍රචාරණය සඳහා විකිපීඩියාව භාවිත නොකරන්න.
  • The translated article has been reviewed by a panel of experts... [තහවුරු කරන්න] - any references to prove that? --සමීර ශාකුන්තල | Sameera Shaakunthala 05:43, 3 මැයි 2010 (යූටීසී)
Agreed with සමීර ශාකුන්තල. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 00:39, 29 මැයි 2010 (යූටීසී)