සාකච්ඡාව:ලා නිනා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

T think this page has to be La Niña (ලා නිනා) , Not ලානිනා සමන් (talk) 04:14, 11 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)

Changed the Page Name, thanks a lot --උපුල් (talk) 07:25, 11 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:ලා_නිනා&oldid=139519" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි