සාකච්ඡාව:ලහිරු තිරිමාන්න

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

එක්දින යන්නට වඩා සීමිත ඕවර යන්න වඩාත් සුදුසුයි. -- Shwetha (talk) 06:17, 21 මාර්තු 2014 (යූටීසී)[reply]