සාකච්ඡාව:මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

I will edit this page. — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය Mtchinthaka (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 16:17, 5 සැප්තැම්බර් 2012‎ හිදී එක් කර ඇත

ela! --Lee (talk) 11:19, 5 සැප්තැම්බර් 2012 (යූටීසී)