සාකච්ඡාව:ඩබ්ලිව්.අයි.එම් සෙනවිරත්න

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

pls help to add the image here---සමන් (talk) 08:57, 13 නොවැම්බර් 2011 (යූටීසී)

වලහා සහ මිතුරන් දෙදෙනා. -- අස්ලාන් (talk) 09:16, 13 නොවැම්බර් 2011 (යූටීසී)