සාකච්ඡාව:කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


විකිපීඩියා මගින් සමාජයට ලබා දෙන සේවය අගයමු.සත්‍ය නොදැන වැරදි මග යන්නවුන්නට සත්‍ය ලගා කරවීම සතුතට කරුණකි.