සාකච්ඡාව:කරිෂ්මා ටන්නා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඉංග්‍රීසි උපමාතෘකා[සංස්කරණය]

ඉංග්‍රීසි උපමාතෘකා සිංහල කරන්න. --- Shwetha (talk) 14:27, 17 නොවැම්බර් 2016 (යූටීසී)