ස්ථාන නාමයන්හී සම්භවයන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

"පුරාණ ලෝකයෙහි" (දළ වශයෙන් අප්‍රිකාව, ආසියාව සහ යුරෝපය) බොහෝ කොටස් වල බොහෝ ස්ථානයන්හී නාමයන් පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකි හෝ අර්ථකථනය කල හැකි හෝ නොවෙයි;[තහවුරු කරන්න] එම ප්‍රදේශයෙහි භාවිතා වන නූතන භාෂාව විසින් ඒවායෙහි ගම්‍යමාන අර්ථයක් නොදක්වයි.