වෝටර්ගේට් කාලානුක්‍රමය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වෝටර්ගේට් අපවාදයේ කාලානුක්‍රමය— ජනාධිපති රිචඩ් නික්සන්ගේ යළි-මැතිවරණ කමිටුවේ සාමාජිකයන් විසින් වෝටර්ගේට් සංකීර්ණයේ ඩිමොක්‍රටික් ජාතික කමිටුවේ මූලස්ථානය බිඳීම සහ අනීතික ලෙස දුරකතන සංවාදවලට සවන්දීම සහ ඉන්පසුව ජනාධිපතිවරයා සහ පරිපාලන නිලධාරින් විසින් මෙය පිළිබඳ විමර්ශනය නැවැත්වීමට හෝ අඩපණ කිරීමට හෝ තැත් කිරීම පිළිබඳව.ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

  1. ගර්හාඩ් පීටර්ස්. "දි ඇමරිකන් ප්‍රසිඩන්සි ප්‍රොජෙන්ට් ඉලෙක්ෂන් ඔෆ් 1968". ucsb.edu.