1968 වසරෙහි එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968
එක්සත් ජනපද
← 1964 නොවැම්බර් 5, 1968 1972 →
ඡන්දය ප්‍රකාශ කල ප්‍රමාණය60.8%[1]
  Richard Nixon portrait.jpg Hubert Humphrey crop.jpg George C Wallace (Alabama Governor).png
පක්ෂය රිපබ්ලිකන් ඩිමොක්‍රටික් ඇමරිකන් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්
ජනප්‍රිය ඡන්ද 31,783,783 31,271,839 9,901,118
ප්‍රතිශතය 43.4% 42.7% 13.5%

ඇලබාමාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968ඇලස්කාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968ඇරිසෝනාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968ආකැන්සාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968කැලිෆෝනියාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968කොලරාඩෝහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968කනටිකට්හී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968ඩෙලවෙයාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968ෆ්ලොරිඩාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968ජෝර්ජියාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968හවායිහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968අයිඩහෝහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968ඉලිනෝයිහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968ඉන්ඩියානාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968අයෝවාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968කෑන්සස්හී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968කෙන්ටාකිහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968ලූසියෑනාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968මේන්හී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968මේරිලන්ඩ්හී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968මැසචූසට්ස්හී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968මිෂිගන්හී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968මිනසෝටාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968මිසිසිපිහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968මිසොරිහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968මොන්ටැනාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968නෙබ්රාස්කාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968නෙවෑඩාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968නිව් හැම්ප්ෂයර්හී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968නිව් ජර්සිහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968නිව් මෙක්සිකෝහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968නිව්යෝර්ක්හී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968උතුරු කැරොලයිනාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968උතුරු ඩකෝටාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968ඕහයියෝහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968ඔක්ලහෝමාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968ඕරිගන්හී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968පෙන්සිල්වේනියාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968රෝඩ් අයිලන්ඩ්හී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968දකුණු කැරොලයිනාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968දකුණු ඩකෝටාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968ටෙනසීහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968ටෙක්සස්හී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968යුටාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968වර්මොන්ට්හී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968වර්ජිනියාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968වොෂිංටන්හී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968වෙස්ට් වර්ජිනියාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968විස්කෝන්සින්හී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968වයෝමිංහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968ඩෙලවෙයාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968මේරිලන්ඩ්හී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968නිව් හැම්ෂයර්හී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968නිව් ජර්සිහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968මෑසචුසට්ස්හී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968කනටිකට්හී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968වෙස්ට් වර්ජිනියාහී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968වර්මෝන්ට්හී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968රොඩ් අයිලන්ඩ්හී එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය, 1968ElectoralCollege1968.svg
මෙම රූපය පිළිබඳ
ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිඵල සිතියම. රතු නිරූපණය කරන්නේ නික්සන්/ඇග්නිව් දිනූ ප්‍රාන්ත වන අතර, නිල් නිරූපණය කරන්නේ හම්ප්‍රි/මස්කි දිනූ ප්‍රාන්ත වෙති. තැඹිලි නිරූපණය කරන්නේ වොලස්/ලමේ දිනූ ප්‍රාන්ත මෙන්ම නික්සන්/ඇග්නිව් වෙනුවට වොලස්/ලමේ වෙත ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ උතුරු කැරොලයිනා වෙතින් වූ අවිශ්වාසී වරකයෙක්ගේ ගේ ඡන්දයද වෙයි. සංඛ්‍යා වෙතින් නිරූපණය වන්නේ එක් එක් ප්‍රාන්තය වෙත වෙන් කර තිබූ පර්ෂද ඡන්ද වෙති.

ජනාධිපති මැතිවරණයට පෙර

ලින්ඩන් බී. ජොන්සන්
ඩිමොක්‍රටික්

Elected ජනාධිපති

රිචඩ් නික්සන්
රිපබ්ලිකන්


1968 වසරෙහි එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය යනු, 1968, නොවැම්බර් 5 දිනදී පැවැත්වුනු, 46වන සිව්-වාර්ෂික ජනාධිපතිවරණය වෙයි. රිපබ්ලිකානු නාමිකයාවූ, හිටපු උප-ජනාධිපති රිචඩ් නික්සන් විසින්, ඩිමොක්‍රටික් නාමිකයාවූ, ධූරාන්දර උප-ජනාධිපති හර්බට් හම්ප්‍රි පරාජය කොට මැතිවරණය ජය ගති. කැරලි කෝලහාල සහ අපරාධ වලින් පෙලී තිබුණු දේශයෙහි නගරයන්හී නීතිය සහ සාමය යළි පිහිටුවීමේ පොරොන්දුව සහිතව නික්සන් විසින් සිය මැතිවරණ ව්‍යාපාරය ගෙන ගියේය.


සටහන්[සංස්කරණය]

  1. "ඩේව් ලෙයිප්ස් ඇට්ලස් ඔෆ් යූ.එස්. ප්‍රසිඩන්ෂල් ඉලෙක්ෂන්ස්". uselectionatlas.org. Retrieved ඔක්තොම්බර් 21, 2012.
  2. කැලිෆෝර්නියාවේ ඉපිද කැලිෆෝර්නියාව වෙතින් එ.ජ. සෙනෙට් මන්ත්‍රීවරයෙකු වුවද , 1968දී රිචඩ් නික්සන්ගේ පදිංචි නිල ප්‍රාන්තය නිව්යෝර්ක් වූයේ, 1962 දී කැලිෆෝර්නියා ආණ්ඩුකාර මැතිවරණය පරාජය වී, කීතිඥ රැකියාවක් සඳහා නිව්යෝර්ක් වෙතට පැමිණි නිසාය. ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් ඔහුගේ පළමු ධූර කාලයේදී, කැලිෆෝර්නියාවේ ඔහුගේ පදිංචිය, නික්සන් විසින් යළි-සකස් කර ගන්නා ලදි. එමනිසා, වඩාත් විශ්වසනීය ආශ්‍ර ග්‍රන්ථ විසින්, 1968 මැතිවරණය සඳහා නික්සන්ගේ ගෘහ ප්‍රාන්තය ලෙසින් නිව්යෝර්ක් සඳහන් කරන අතර, 1972 (සහ 1960) මැතිවරණ සඳහා ඔහුගේ ගෘහ ප්‍රාන්තය ලෙසින් කැලිෆෝර්නියා දක්වයි.