වෘක්කාණු

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
වෘක්කාණුවක සරලකල රූපසටහනක්
Nephron illustration.svg
වෘක්කයේ වෘක්කාණුව. නම්කොට ඇත්තේ 1. ගුච්ඡිකාව, 2. අපවාහී ධමනිකාව, 3. බෝමන් ප්‍රාවරය, 4. Proximal convoluted tubule, 5. Cortical collecting duct, 6. Distal convoluted tubule, 7. හෙන්ලේ පුඩුව, 8. Duct of Bellini, 9. Peritubular capillaries, 10. Arcuate vein, 11. Arcuate artery, 12. අභිවාහී ධමනිකාව, 13. Juxtaglomerular apparatus.
ලතින්(Latin) Nephroneum (නෙෆ්‍රෝනියම්)
Gray's subject #253 1221
පද්ධතිය (System) බහිස්‍රාවී පද්ධතිය
Precursor Metanephric blastema (intermediate mesoderm)
MeSH Nephrons

වකුගඩුවක තැනුම් ඒකක වෘක්කාණු වේ. වෘක්කයේ බාහිකයට ආසන්නව බාහික වෘක්කාණුත්, මජ්ජාවට ආසන්නව ජක්ස්ට මජ්ජා වෘක්කාණුත් දක්නට ලැබේ. ජක්ස්ට මජ්ජා වෘක්කාණුවල හේන්ලේ පුඩු සාපේක්‍ෂව දිගින් වැඩි ය.

ව්‍යුහය[සංස්කරණය කරන්න]

වෘක්කාණුව කුහරමය වේ. එක් කෙළවරක් ආවෘත වේ. ඒ බෝමන් ප්‍රාවරය යි. ඊට සබැඳිව පිළිවෙලින්; අවිදුර සංවලිත නාලිකාව, හෙන්ලේ පුඩුවේ ආරෝහණ බාහුව, හෙන්ලේ පුඩුවේ පාදස්ථය, හෙන්ලේ පුඩුවේ අවරෝහණ බාහුව හා විදුර සංවලිත නාලිකාව පවතී. ගුච්ඡිකාව හා බෝමන් ප්‍රාවරය යන දෙකොටස එක්ව ගත් කල එක මැල්පිගීය දේහාණුව නමි.

ගුච්ඡිකාව[සංස්කරණය කරන්න]

අභිවාහී හා අපවාහී ධමනිකා එක්ව සෑදී ඇත. පූර්වය සාපේක්‍ෂව සිහින් බැවින් රුධිර පීඩනය වැඩිකොට කාර්යක්‍ෂම කොට ඇත.

බෝමන් ප්‍රාවරය[සංස්කරණය කරන්න]

ශල්කමය අපිච්ඡදයෙන් සෑදී ඇත. කෝප්පාකර ය. අවතලනයවූ පැත්තේ පොඩොසයිට බවට විකරණිත ශල්කමය සෛල ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වෘක්කාණු&oldid=268397" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි