උඩුගත කිරීම් සටහන

Jump to navigation Jump to search

ඉතා මෑතදී සිදුකල ගොනු උඩුගතකිරීම් ලැයිස්තුවක් පහත දැක්වේ. වැඩිමනත් දෘශ්‍ය සමාලෝචනය සඳහා නව ගොනු ගැලරිය බලන්න.

සටහන්
(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න
 • 09:48, 12 අගෝස්තු 2020 DilJco කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Venerable Polwatte Buddhadatta Thera.jpg උඩුගත කරන ලදී (== Summary == {{Non-free use rationale |Article = පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි |Description = Historically significant picture of one of Sri Lankas respected buddhist monks පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි. |Source = http://www.budusarana.lk/budusarana/2013/11/03/tmp.asp?ID=fea07 |Portion = Full |Low_resolution = Yes |Purpose = Using this picture in the පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි article, vastly improves its quality. |Replaceability = Yes...)
 • 05:20, 3 අගෝස්තු 2020 DilJco කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Bandu Munasinghe.jpg උඩුගත කරන ලදී (== Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = Bandu Munasinghe | Source = http://www.films.lk/sinhala-cinema-artist-bandu-munasinghe-photos-1529.html | Article = බන්දු මුණසිංහ | Portion = Unknown - source is not clear if this is a crop or not. | Low_resolution = Yes | Purpose = To demonstrate the appearance of said person - Bandu Munasinghe | Replaceability = Irreplaceable - subject has died, and thus it is believed that...)
 • 19:38, 5 මැයි 2020 Truekasun කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:TechNews.LK Website Screenshot.png උඩුගත කරන ලදී ({{Non-free reduce}} ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = TechNews.LK Website Screenshot |Source = '''Original publication''': June 6, 2020<br/> '''Immediate source:''' technews.lk |Author = Sandakelum Senevirathna |Article = TechNews.LK |Purpose = Visual aid |Replaceability = n.a. |Minimality = Will only be used on Wikipedia article for TechNews.LK |Commercial = n.a. }} ==Licensing== {{Non-free web screenshot}})
 • 12:42, 6 මාර්තු 2020 Haritha Anjana කතාබහ දායකත්ව uploaded a new version of ගොනුව:Ananda Crest.png (නිල ලාංඡනය යාවත්කාලීන කරන ලදී)
 • 06:22, 4 මාර්තු 2020 Salithak1 කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Dilan1.jpg උඩුගත කරන ලදී ({{Information |Description = Image of Dilan Bogoda |Source = https://olympic.lk/nocathletes/27 |Date = |Author = olympic.lk |Permission = Uploaded a low resolution image for wikipedia |other_versions = }})
 • 07:10, 29 පෙබරවාරි 2020 Tharindu Lankshan Dias කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Bandaranayake College Logo.jpg උඩුගත කරන ලදී ({{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article= |Use=Public facility <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website= |History= |Commentary= <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }})
 • 11:35, 12 පෙබරවාරි 2020 එල්ලේ කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Judemarketv.jpg උඩුගත කරන ලදී ({{Information |Description= Maning Market Video |Source=I created this work entirely by myself. |Date= 2020 Feb 12 |Author=~~~ S Jude Silva |other_versions= }})
 • 09:51, 12 පෙබරවාරි 2020 එල්ලේ කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Judemarket3.jpg උඩුගත කරන ලදී
 • 09:17, 12 පෙබරවාරි 2020 එල්ලේ කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Judemarket2.jpg උඩුගත කරන ලදී
 • 09:15, 12 පෙබරවාරි 2020 එල්ලේ කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Judemarket1.jpg උඩුගත කරන ලදී
 • 09:14, 12 පෙබරවාරි 2020 එල්ලේ කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Judemarket.jpg උඩුගත කරන ලදී
 • 09:10, 12 පෙබරවාරි 2020 එල්ලේ කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Judem.jpg උඩුගත කරන ලදී
 • 10:06, 4 පෙබරවාරි 2020 Shwetha කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:The Washington Post front page.jpg උඩුගත කරන ලදී (== සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 | Description = ඩිමොක්‍රටික් පක්ෂයෙහි ජනාධිපතිවරණ ප්‍රාථමික මැතිවරණ අවසානය වාර්තා කල සිරස්තල පුවත සමගින් ද වොෂිංටන් පෝස්ට් 2016 ජූනි 8 දින ඉදිරි පිටුව. | Author = ද වොෂිංටන් පෝස්ට් / ෆ්‍රෙඩ් රයන් / නෑෂ් හෝල්ඩිංස් එල්එල්සී | Source = '''ප්‍රකාශිත මූලාශ්‍රය''': "[https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-elections/how-front-pages-covered-hillary-clinton-making-us-history-a7071501.html හිල...)
 • 16:42, 30 ජනවාරි 2020 Nethmi Parindya Ranathunga කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:78504321 10214854178204049 3461780169272852480 o.jpg උඩුගත කරන ලදී
 • 06:21, 1 ජනවාරි 2020 Shwetha කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Sri Lanka Podujana Peramuna logo.png උඩුගත කරන ලදී (==සාරාංශය== {{විස්තර |Description = දේශපාලන පක්ෂයක් වන ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙහි ලාංඡනය |Source = https://www.slpp.org |Author = ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ }} ==වරපත== {{පොදුවසම-නුසුදුසු-එජපමණයි|ශ්‍රී ලංකාව}} {{දිනය අනුව පිළිවෙල යෙදූ ප්‍රවර්ගය|Files with non-standard public domain statements|2019|12|11}})
 • 09:34, 29 දෙසැම්බර් 2019 විජයන්ති ආර්ට්ස් කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Copying a Traditional Painting of Mulkirigala by Sujith Rathnayake.jpg උඩුගත කරන ලදී ({{Information |Description=Copying a Traditional Painting of Mulkirigala by Sujith Rathnayake |Source=ඉන්දික පත්මානන්ද |Date=1991 |Author=ඉන්දික පත්මානන්ද |Permission=ඔව්. |other_versions= }})
 • 08:47, 23 නොවැම්බර් 2019 Shwetha කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Williams College wordmark.svg උඩුගත කරන ලදී (=={{int:filedesc}}== {{විස්තරය |description={{en|1=විලියම්ස් ශාස්ත්‍රාලය පදලකුණ}} |date=2016-02-22 |source=[http://vp-finance.williams.edu/purchasing/swag-visual-identity-guidelines/ විලියම්ස් කොලෙජ් විෂුවල් අයිඩෙන්ටිටි ගයිඩ්ලයින්ස්] |author=විලියම්ස් ශාස්ත්‍රාලය |permission= |other versions= }} =={{int:license-header}}== {{Custom license marker|year=2016|month=02|day=23}} {{PD-textlogo}} {{Trademarked}})
 • 04:44, 23 නොවැම්බර් 2019 Shwetha කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Williams College Seal.svg උඩුගත කරන ලදී (මෙයවිලියම්ස් ශාස්ත්‍රාලයෙහි ලාංඡනය වෙයි. {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව ලාංඡනය|Article=විලියම්ස් ශාස්ත්‍රාලය |Use=තොරතුරුකොටුව |Source=http://archives.williams.edu }} {{නො-නිදහස් ලාංඡනය|image has rationale=yes}} ප්‍රවර්ගය:විශ්වවිද්‍යාල සහ ශාස්ත්‍රාල ලාංඡන {{SVG-Logo}})
 • 09:54, 19 නොවැම්බර් 2019 MOHOMED IMAM කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Saritha.jpg උඩුගත කරන ලදී ({Information Actress Saritha}})
 • 14:41, 12 නොවැම්බර් 2019 Shwetha කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:OetzitheIceman-glacier-199109a.jpg උඩුගත කරන ලදී (== Summary ==Ötzi, a well-preserved natural mummy of a Chalcolithic (Copper Age) man from about 3300 BC, who was found in 1991 in the Schnalstal glacier in the Ötztal Alps, near Hauslabjoch on the border between Austria and Italy. From the website http://www.planet-wissen.de/pw/showdocument,,,,,,,,,,,,,,,,,,,BD24E6535B3AD807E030DB95FBC35166,,,.html.{{broken link}}8==D BUTU ==Copyright owner== 19 September 1991, 13:30, by Helmut Simon †<!--in: E. Rastbichler-Zissernig...)
 • 19:11, 11 නොවැම්බර් 2019 Shwetha කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:OetzitheIceman02.jpg උඩුගත කරන ලදී (==Summary== Ötzi, a well-preserved natural mummy of a Chalcolithic (Copper Age) man from about 3300 BC, who was found in 1991 in the Schnalstal glacier in the Ötztal Alps, near Hauslabjoch on the border between Austria and Italy. From the website http://www.affinities.net/states/forum/forum_page.php?sid=5062230&forumId=271. (today he is 5,300 years old) ==Copyright owner== © South Tyrol Museum of Archaeology ==වරපත සහ සාධාරණ භාවිත යුක්ති සාධනය== {{නො-නිදහස් සාධාරණ භා...)
 • 03:42, 31 ඔක්තෝබර් 2019 Shwetha කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Australian Aboriginal Flag.svg උඩුගත කරන ලදී (==සාරාංශය== {{තොරතුරු |Description={{en|1=Australian Aboriginal flag.}} |Source= The colour shades (RGB 204–0–0 and 255–255–0) were sourced from [https://www.worldcat.org/title/style-manual-for-authors-editors-and-printers/oclc/49316140 ''Style manual for authors, editors and printers'']. |Date= 1971 |Author= Aboriginal artist Harold Thomas <br> (Vector graphics image by Trisreed) |Permiss...)
 • 09:34, 22 ඔක්තෝබර් 2019 ChanakaW කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Hirushi Wasundara.jpg උඩුගත කරන ලදී (Hirushi Wasundara is a Sri Lankan Actress,Model & Presenter.)
 • 17:37, 13 ඔක්තෝබර් 2019 Shwetha කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Fringe intertitle.png උඩුගත කරන ලදී (== සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය |Article= ෆ්‍රින්ජ් (රූපවාහිනී කතාමාලාව) |Description= ෆ්‍රින්ජ්(රූපවාහිනී කතාමාලාව) හී ග්‍රන්ථනාම පත්‍රිකාවෙහි තිරදසුනක් |Source= වීඩියෝවෙන් හසුකරගත් |Portion= සම්පූර්ණ |Low_resolution= Yes |Purpose= Illustration of TV series for article infobox |Replaceability= No free equivalent available. Copyrighted show. |other_information= }} == වරපත: == {{නො-නිදහස් රූපවාහිනී තිරදසුන|image has rationale=yes}} [[ප්‍රවර්ගය:රූපවාහිනී වැඩසටහන් ලාංඡන|{{PAGENAM...)
 • 13:30, 12 ඔක්තෝබර් 2019 Shwetha කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:MassiveDynamic.jpg උඩුගත කරන ලදී (== සාරාංශය== {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = මැසිව් ඩයිනමික් |Use = Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = http://vignette3.wikia.nocookie.net/fictionalcompanies/images/4/42/MassiveDynamic.jpg/revision/latest?cb=20150318224226] <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Portion = |...)
 • 12:18, 6 ඔක්තෝබර් 2019 Yasasuru කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:ABBA - Dancing Queen.png උඩුගත කරන ලදී ({{Non-free use rationale album cover | Article = ඩාන්සිං ක්වීන් | Use = Infobox | Name = "ඩාන්සිං ක්වීන්" | Artist = අබා (සංගීත කණ්ඩායම) | Label = Polar Music, Epic Records and Atlantic Records | Graphic Artist = | Item = | Type = | Website = | Owner = | Commentary = | Description = | Source = [https://open.spotify.com/album/3VqMtBGT...)
 • 03:34, 22 සැප්තැම්බර් 2019 Shwetha කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Elephant House logo.png උඩුගත කරන ලදී (== සාරාංශය == {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව ලාංඡනය | Article = සිලෝන් කෝල්ඩ් ස්ටෝර්ස් | Use = තොරතුරුකොටුව<!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Used for = එලිෆන්ට් හවුස් | Owner = | Website = {{url|www.elephanthouse.lk}} | History = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = | Portion = | Low_resolution = | Purpose...)
 • 03:40, 10 සැප්තැම්බර් 2019 Shwetha කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:WikiHow screenshot.png උඩුගත කරන ලදී (==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = 05/20/2018 දිනදී විකිහවු මුල් පිටුව. |Source = {{ #if: http://www.wikihow.com/ | http://www.wikihow.com/ | විකිහවු }} |Date = 01 ජනවාරි 2018 |Author = විකිහවු |Article = විකිහවු |Purpose = Used for purposes of critical commentary and illustration in an educational article about the entity represented by the image. The image is used as the primary means of visual identification of this article topic. |Replaceability = As a web page, th...)
 • 15:38, 6 සැප්තැම්බර් 2019 Kavindu969 කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Maxresdefault7.jpg උඩුගත කරන ලදී
 • 02:51, 1 සැප්තැම්බර් 2019 Shwetha කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Inpe1.png උඩුගත කරන ලදී (== සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කික ලාංඡනය| Article = National Institute for Space Research | Use = Org <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Used for = | Owner = | Website = | History = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = | Portion = | Low_resolution = | Purpose = <!--Must be specified if Use is not Infobox / Org / Brand / Product--> | Replaceab...)
 • 07:42, 10 අගෝස්තු 2019 Yasasuru කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Poster of Oru Naal Oru Kanavu.jpg උඩුගත කරන ලදී (==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Oru Naal Oru Kanavu Poster. This is a poster of 2006 Tamil film Oru Naal Oru Kanavu. |Source = Google |Date = 17 April 2019 |Author = TMDb |Article = ඔරු නාල් ඔරු කනවු |Purpose = Oru Naal Oru Kanavu Poster. |Replaceability = n.a. |Replaceability_text = This is a poster of 2006 Tamil film Oru Naal Oru Kanavu. |Minimality = This is a poster of 2006 Tamil film Oru Naal Oru Kanavu. |Commercial = n.a. }} ==Licensing== {{Non-free fair use in}})
 • 10:01, 16 ජූලි 2019 Shwetha කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:ICC Cricket World Cup 2019 logo.svg උඩුගත කරන ලදී (==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව ලාංඡනය | Article = 2019 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය | Use = තොරතුරුකොටුව | Source = [https://www.cricketworld.com/media/files/ICC-Cricket-World-Cup-2019-schedule.pdf cricketworld.com] | Low resolution ={{SVG-විසර්}} }} ==වරපත== {{නො-නිදහස් ලාංඡනය|ක්‍රිකට් ලාංඡන|image has rationale=yes}} {{SVG-ලාංඡනය}})
 • 08:17, 14 ජූලි 2019 Shwetha කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:2019 FIFA Women's World Cup.svg උඩුගත කරන ලදී (== සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කික ලාංඡනය | Article = 2019 ෆීෆා කාන්තා ලෝක කුසලාන | Use = තොරතුරුකොටුව | Owner = ෆීෆා | Source = '''ප්‍රකාශිත මූලාශ්‍රය''': [http://www.hbs.tv/ Host Broadcasting Services home page]<br />'''සෘජු මූලාශ්‍රය''': [http://www.hbs.tv/wp-content/uploads/2017/11/fwwc2019-oe-4ct-l.jpg Image] hosted by hbs.tv | Low_resolution = {{SVG-Res}} }} == වරපත== {{නො-නිදහස් ලාංඡනය|ෆීෆා කාන්තා ලෝක කුසලාන ලාංඡන|image has rat...)
 • 06:39, 12 ජූනි 2019 DilJco කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:අශෝක හේවාවිතාරණ.jpg උඩුගත කරන ලදී (== Summary == {{Non-free use rationale |Article = අශෝක හේවාවිතාරණ |Description = Cropped screenshot of Ashoka Hewawitharana - අශෝක හේවාවිතාරණ |Source = http://www.sarasaviya.lk/features/2019/05/09/5051/%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%92-%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A-%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B7%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%9A-%...)
 • 05:35, 6 මැයි 2019 Yasasuru කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Christmas Carol TXF.jpg උඩුගත කරන ලදී (== Summary == {{Non-free use rationale|Article=ක්‍රිස්මස් කැරොල් (ද එක්ස්-ෆයිල්ස්) |Description= One of various dreams of [[== Summary == {{Non-free use rationale|Article=Christmas Carol (The X-Files) |Description= One of various dreams of [[List of The X-Files characters#Melissa Scully|Melissa]] and Dana Scully, from the science fiction television series ''The X-Files''. |Source=A screenshot from "Christmas Carol", an episode of ''[[The X-Fil...)
 • 07:01, 3 අප්‍රේල් 2019 Salithak1 කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Md girls new1.png උඩුගත කරන ලදී (This is the logo of Maliyadeva Girl's college Kurunegala)
 • 06:49, 2 අප්‍රේල් 2019 Aloka Kirti කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Tukka wadu.jpg උඩුගත කරන ලදී (කොළඹ ගාලු පාරේ අම්බලන්ගොඩ නගරයේ මහා අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශය වෙත පැමිණෙන ඕනෑම කෙනෙකුට අපුරු හා අයිතිහාසික වටිකමකින් යුත් කවුතුකාගාරයක් හමුවන්නේය.අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයට නෑකම් කියන කෝලම් වෙස්මුහුණු හා නැටුම් සංරක්ෂණය සඳහා පිහිටුවා ඇති මෙය ටුක්කාවඩු ගුණදාස කෝලම් වෙස්මුහුණු සහ නැටුම් සංරක්ෂණ කේන්ද්‍රයයි. වසර 250 වඩා දිගු ඉතිහාසයක් ඇති සාම්ප්‍රදායික කෝලම් වෙස්මුහුණු සහ නැටුම් කලාවකට උරුමකම් කියන අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ඇති එකම සංරක්ෂණ කේන්ද්‍රය වන ටුක්කාවඩු ගුණදාස කෝලම් වෙස්මුහුණු සහ නැටුම් සංරක්ෂණ ක...)
 • 06:29, 1 අප්‍රේල් 2019 Salithak1 කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Sir john logo new1.png උඩුගත කරන ලදී (This is the logo of sir john kothalawala college)
 • 08:11, 30 මාර්තු 2019 Shwetha කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:LandDay2.jpg උඩුගත කරන ලදී (== සාරාංශය== භූමි දින පෝස්ටරය {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය | Description = මෙම ලිපියෙහි ප්‍රධාන මාතෘකාව වන හා මාර්තු 30 දින පැවැත්වෙන, භූමි දිනයෙහි 9වන සංවත්සරය අනුස්මරණය කිරීම වෙනුවෙන් නිමැවුනු සහ 1985 වසරෙහිදී ප්‍රකාශයට පත්කෙරුණු පෝස්ටරයක් | Source = නොදනී | Article = භූමි දිනය | Portion = සමස්තය (මෙය පෝස්ටරයකි) | Low_resolution = ඔව් | Purpose = භූමි දිනය ලිපිය සන්නිදර්ශනය කෙරුමට භූමි දිනයෙහි අභිමතාර්ථය සංකේතවත් කිරීමට පෝස්...)
 • 18:13, 27 මාර්තු 2019 Aloka Kirti කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Tukkawadu.jpg උඩුගත කරන ලදී (කොළඹ ගාලු පාරේ අම්බලන්ගොඩ නගරයේ මහා අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශය වෙත පැමිණෙන ඕනෑම කෙනෙකුට අපුරු හා අයිතිහාසික වටිකමකින් යුත් කවුතුකාගාරයක් හමුවන්නේය.අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයට නෑකම් කියන කෝලම් වෙස්මුහුණු හා නැටුම් සංරක්ෂණය සඳහා පිහිටුවා ඇති මෙය ටුක්කාවඩු ගුණදාස කෝලම් වෙස්මුහුණු සහ නැටුම් සංරක්ෂණ කේන්ද්‍රයයි. වසර 250 වඩා දිගු ඉතිහාසයක් ඇති සාම්ප්‍රදායික කෝලම් වෙස්මුහුණු සහ නැටුම් කලාවකට උරුමකම් කියන අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ඇති එකම සංරක්ෂණ කේන්ද්‍රය වන ටුක්කාවඩු ගුණදාස කෝලම් වෙස්මුහුණු සහ නැටුම් සංරක්ෂණ ක...)
 • 11:29, 21 මාර්තු 2019 Salithak1 කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Arrow 2019-si.jpg උඩුගත කරන ලදී ({{Non-free use rationale |Article= ඇරෝ (ටෙලි නාට්‍ය මාලාව) |Description=Arrow poster for season 7 |Source= https://www.imdb.com/title/tt2193021/ |Portion= yes |Low_resolution= yes |Purpose= for the artice ඇරෝ (ටෙලි නාට්‍ය මාලාව) |Replaceability= |other_information= }})
 • 22:19, 20 මාර්තු 2019 Salithak1 කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Bambaru awith thumbnail vod.jpg උඩුගත කරන ලදී ({{Non-free use rationale |Article= බඹරු_ඇවිත් |Description= |Source= https://vodtv.vhx.tv/bambaru-awith |Portion= Cropped |Low_resolution= Yes |Purpose= for the image of the articleබඹරු_ඇවිත් |Replaceability= |other_information= }})
 • 18:01, 20 මාර්තු 2019 Shwetha කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Abel Prisen.svg උඩුගත කරන ලදී (== සාරාංශය== {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = ඒබල් ත්‍යාගය |Use = Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = http://mta.hu/data/cikk/12/99/7/cikk_129907/Programhefte_20121.pdf <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Portion = ඉදිරි පස |Low_resolution = |Purpose = |Rep...)
 • 16:32, 10 පෙබරවාරි 2019 Shwetha කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Ginnen Upan Seethala (The Frozen Fire) poster.jpg උඩුගත කරන ලදී (==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = ගින්නෙන් උපන් සීතල |Source = http://cinema.lk/ගින්නෙන්-උපන්-සිතල-oscar-තරග-බි/ |Author = සංස්කාරත, බෙදාහරින්නා සහ සම්පූර්ණ චිත්‍රපට පිරිස |Article = ගින්නෙන් උපන් සීතල |Purpose = දෘශ්‍ය හඳුනාගැනීමෙහි ප්‍රාථමික ප්‍රභවය ලෙසින් ප්‍රශ්නයට තුඩු දී ඇති ලිපියෙහි උඩු කෙළවරෙහි භාවිතා කිරීමට. |Replaceability = අ.නැ. |Minimality = විකිපීඩියාවෙන් පිටත භාවිතයක් නොමැත |Commercial = අ.නැ. }} ==වරපත== {{නො-නිදහස් චිත්‍රපට පෝස්ටරය}})
 • 12:02, 9 පෙබරවාරි 2019 MOHOMED IMAM කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Bcv.jpg උඩුගත කරන ලදී
 • 05:53, 26 ජනවාරි 2019 Shamal12345 කතාබහ දායකත්ව uploaded a new version of ගොනුව:Youtube geek show .png ({{Information |Description=youtube geek show |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }})
 • 05:46, 26 ජනවාරි 2019 Shamal12345 කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Youtube geek show ygs .png උඩුගත කරන ලදී ({{Information |Description=youtube geek show |Source= |Date= |Author= |Permission=picsart |other_versions= }})
 • 05:45, 26 ජනවාරි 2019 Shamal12345 කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Ygs.png උඩුගත කරන ලදී ({{Information |Description=youtube geek show |Source= |Date= |Author= |Permission=picsart |other_versions= }})
 • 05:39, 26 ජනවාරි 2019 Shamal12345 කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Youtube geek show .png උඩුගත කරන ලදී ({{Information |Description=youtube geek show |Source= |Date= |Author= |Permission=picsart |other_versions= }})
 • 11:48, 16 ජනවාරි 2019 Yasasuru කතාබහ දායකත්ව විසින් ගොනුව:Imaikkaa Nodigal poster.jpg උඩුගත කරන ලදී (==Summary== {{Non-free use rationale poster | Article = ඉමෛකා නොඩිගල් | Use = Infobox | Media = Film <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Imaikka Nodigal | Distributor = | Publisher = | Graphic Artist = | Type = | Website = | Owner = Cameo Films India | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = https://www.moviebuff.com/imaikka-nodigal#i...)
(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:ලඝු_සටහන/upload" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි