පරිශීලක සාකච්ඡාව:Chrishanth niranjan cooray

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


My Family[සංස්කරණය]

Father - Pesteruwe Liyanaralalage Lasarus cooray. Mother - Merennage Rosmari Vinifreeda Fernando. Chrishanth Niranjan Cooray