ගොනු ලැයිස්තුව

Jump to navigation Jump to search

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
දිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය විස්තරය
03:34, 22 සැප්තැම්බර් 2019 Elephant House logo.png (ගොනුව) 91 කි.බ. == සාරාංශය == {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව ලාංඡනය | Article = සිලෝන් කෝල්ඩ් ස්ටෝර්ස් | Use = තොරතුරුකොටුව<!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Used for = එලිෆන්ට් හවුස් | Owner = | Website = {{url|www.elephanthouse.lk}} | History = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = | Portion = | Low_resolution = | Purpose...
03:40, 10 සැප්තැම්බර් 2019 WikiHow screenshot.png (ගොනුව) 94 කි.බ. ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = 05/20/2018 දිනදී විකිහවු මුල් පිටුව. |Source = {{ #if: http://www.wikihow.com/ | http://www.wikihow.com/ | විකිහවු }} |Date = 01 ජනවාරි 2018 |Author = විකිහවු |Article = විකිහවු |Purpose = Used for purposes of critical commentary and illustration in an educational article about the entity represented by the image. The image is used as the primary means of visual identification of this article topic. |Replaceability = As a web page, th...
02:51, 1 සැප්තැම්බර් 2019 Inpe1.png (ගොනුව) 6 කි.බ. == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කික ලාංඡනය| Article = National Institute for Space Research | Use = Org <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Used for = | Owner = | Website = | History = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = | Portion = | Low_resolution = | Purpose = <!--Must be specified if Use is not Infobox / Org / Brand / Product--> | Replaceab...
10:01, 16 ජූලි 2019 ICC Cricket World Cup 2019 logo.svg (ගොනුව) 42 කි.බ. ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව ලාංඡනය | Article = 2019 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය | Use = තොරතුරුකොටුව | Source = [https://www.cricketworld.com/media/files/ICC-Cricket-World-Cup-2019-schedule.pdf cricketworld.com] | Low resolution ={{SVG-විසර්}} }} ==වරපත== {{නො-නිදහස් ලාංඡනය|ක්‍රිකට් ලාංඡන|image has rationale=yes}} {{SVG-ලාංඡනය}}
08:17, 14 ජූලි 2019 2019 FIFA Women's World Cup.svg (ගොනුව) 1.83 මෙ.බ. == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කික ලාංඡනය | Article = 2019 ෆීෆා කාන්තා ලෝක කුසලාන | Use = තොරතුරුකොටුව | Owner = ෆීෆා | Source = '''ප්‍රකාශිත මූලාශ්‍රය''': [http://www.hbs.tv/ Host Broadcasting Services home page]<br />'''සෘජු මූලාශ්‍රය''': [http://www.hbs.tv/wp-content/uploads/2017/11/fwwc2019-oe-4ct-l.jpg Image] hosted by hbs.tv | Low_resolution = {{SVG-Res}} }} == වරපත== {{නො-නිදහස් ලාංඡනය|ෆීෆා කාන්තා ලෝක කුසලාන ලාංඡන|image has rat...
08:11, 30 මාර්තු 2019 LandDay2.jpg (ගොනුව) 14 කි.බ. == සාරාංශය== භූමි දින පෝස්ටරය {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය | Description = මෙම ලිපියෙහි ප්‍රධාන මාතෘකාව වන හා මාර්තු 30 දින පැවැත්වෙන, භූමි දිනයෙහි 9වන සංවත්සරය අනුස්මරණය කිරීම වෙනුවෙන් නිමැවුනු සහ 1985 වසරෙහිදී ප්‍රකාශයට පත්කෙරුණු පෝස්ටරයක් | Source = නොදනී | Article = භූමි දිනය | Portion = සමස්තය (මෙය පෝස්ටරයකි) | Low_resolution = ඔව් | Purpose = භූමි දිනය ලිපිය සන්නිදර්ශනය කෙරුමට භූමි දිනයෙහි අභිමතාර්ථය සංකේතවත් කිරීමට පෝස්...
18:01, 20 මාර්තු 2019 Abel Prisen.svg (ගොනුව) 84 කි.බ. == සාරාංශය== {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = ඒබල් ත්‍යාගය |Use = Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = http://mta.hu/data/cikk/12/99/7/cikk_129907/Programhefte_20121.pdf <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Portion = ඉදිරි පස |Low_resolution = |Purpose = |Rep...
16:32, 10 පෙබරවාරි 2019 Ginnen Upan Seethala (The Frozen Fire) poster.jpg (ගොනුව) 20 කි.බ. ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = ගින්නෙන් උපන් සීතල |Source = http://cinema.lk/ගින්නෙන්-උපන්-සිතල-oscar-තරග-බි/ |Author = සංස්කාරත, බෙදාහරින්නා සහ සම්පූර්ණ චිත්‍රපට පිරිස |Article = ගින්නෙන් උපන් සීතල |Purpose = දෘශ්‍ය හඳුනාගැනීමෙහි ප්‍රාථමික ප්‍රභවය ලෙසින් ප්‍රශ්නයට තුඩු දී ඇති ලිපියෙහි උඩු කෙළවරෙහි භාවිතා කිරීමට. |Replaceability = අ.නැ. |Minimality = විකිපීඩියාවෙන් පිටත භාවිතයක් නොමැත |Commercial = අ.නැ. }} ==වරපත== {{නො-නිදහස් චිත්‍රපට පෝස්ටරය}}
17:51, 31 අගෝස්තු 2018 Orderphoenix.jpg (ගොනුව) 26 කි.බ. == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කික |Article=ඔඩර් ඔෆ් ද ෆීනික්ස්(සංවිධානය) |Description=''හැරී පොටර් ඇන්ඩ් දි ඕඩර් ඔෆ් ද ෆීනික්ස්'' තුල ඕඩර් ඔෆ් ද ෆීනික්ස් හී ප්‍රවර්ධන රූපයක් |Source=හැරී පොටර් ඇන්ඩ් දි ඕඩර් ඔෆ් ද ෆීනික්ස්(චිත්‍රපටය) |Portion=සම්පූර්ණ බිත්ති කඩදාසිය |Low_resolution=ඔව්, චරිත සොයාගැනීමට හැකි වන අයුරින් |Purpose=ප්‍රශ්නයට තුඩු දී ඇති සංවිධානය සන්නිදර්ශනය කරමින් |Replaceability=නිදහස් විකල්පයක් නොමැත |other_informat...
18:55, 22 අගෝස්තු 2018 AnEnemyOfFate.jpg (ගොනුව) 8 කි.බ. == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය |Article=ඇන් එනිමි ඔෆ් ෆේට්e |Description=වෝල්ටර් බිෂප් සහ මයිකල් විසින් සර්පිල-සිදුර හරහා අනාගතය වෙත එතෙර වීම තුලින්, භව පැවැත්ම වෙතින් ඔබ්සර්වර්වරුන් ඉවත් කර ගනිති. |Source=http://fringe.wikia.com/wiki/File:Walterending.jpg |Portion= සම්පූර්ණ රූපය |Low_resolution=ඔව් |Purpose=කතාංගයෙහි සහ කතාමාලාවෙහි අවසන් කතාංගයෙහි ප්‍රධාන සිදුවීමක් සන්නිදර්ශනය කිරීමට. |Replaceability=කෘතිය හිමිකම් තුලින් අවුරා ඇති බැවින්, නිදහස් ව...
03:06, 29 මැයි 2018 Hannibal in Catalonia.jpg (ගොනුව) 17 කි.බ. ==සාරාංශය== {{තොරතුරු |Description = කැටලෝනියාව හරහා හැනිබල්ගේ ගමන |Source = {{කතෘ}} |Date = 2012-06-11 |Author = SteveMooreSmith3 }} ==වරපත== {{කතෘ|:en:User:SteveMooreSmith3|GFDL|cc-by-sa-3.0|migration=redundant}} {{Copy to Wikimedia Commons|bot=Svenbot|priority=true}} {{Orphan image}}
17:35, 6 මැයි 2018 2018 FIFA World Cup.svg (ගොනුව) 214 කි.බ. {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = 2018 ෆීෆා ලෝක කුසලාන |Use = තොරතුරුකොටුව <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = http://resources.fifa.com/mm/document/tournament/competition/02/66/71/62/2018fwc_matchschedule_13072015_nopattern_neutral.pdf {{dead link}} <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = 2018 ෆීෆා ලෝක කුසලාන |Owner = ෆීෆා |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> ...
03:16, 11 මාර්තු 2018 Battle of the Golds.jpg (ගොනුව) 119 කි.බ. == සාරාංශය== {{තොරතුරු |Description= වේල්ස් කුමර–ශාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රිකට් තරගාවලියෙහි පෝස්ටරය |Source=*Coat of Arms of Charles, Prince of Wales.svg *St. Sebastian's College, Moratuwa crest.jpg |Date=සැප්තැම්බර් 5, 2017 |Author=*Coat of Arms of Charles, Prince of Wales.svg: Sodacan *St. Sebastian's College, Moratuwa crest.jpg: Tsltperera }} == වරපත== {{කතෘ|:en:User:Mr. 1100100|Cc-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0|GFDL}} == {{Original upload log}} == This image is a derivative work of the following images: *File:Coat of Arms of Charles, Prince of Wales.svg licensed with CC-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0, GFDL *File:St. Sebastian's College, Moratuwa crest.jpg licensed with cc-by-sa-3.0
16:02, 14 ජනවාරි 2018 Padmaavat poster.jpeg (ගොනුව) 294 කි.බ. ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = පද්මාවත් පෝස්ටරය |Source = https://twitter.com/deepikapadukone/status/952520105451311105/photo/1 |Aut...
07:21, 25 දෙසැම්බර් 2017 FC Barcelona (crest).svg (ගොනුව) 14 කි.බ. {{Non-free reviewed|pages=FC Barcelona|user= this discussion|date=November 19, 2015}} ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර...
00:57, 24 දෙසැම්බර් 2017 Sbvcrest(1).jpg (ගොනුව) 44 කි.බ. == සාරාංශය == {{තොරතුරු | Description = සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයෙහි...
00:44, 24 දෙසැම්බර් 2017 SchoolMain.JPG (ගොනුව) 44 කි.බ. == සාරාංශය == {{තොරතුරු |Description= සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය පාසැලට ඇතුළු වන විට දක්වනට ලැබෙන ප්‍...
07:58, 23 දෙසැම්බර් 2017 Seal of Staten Island 2016.svg (ගොනුව) 1.17 මෙ.බ. ස්ටෑට්න් අයිලන්ඩ් පේරුවෙහි සභාපතිගේ කාර්යාලයෙහි 2016 වසරෙහිදී අපත්‍යීකෘත කල නිල මුද්‍රාව, [http://www.s...
09:31, 16 දෙසැම්බර් 2017 Raja Elephant.jpg (ගොනුව) 60 කි.බ. {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය |Description = රාජා ඇතාගේ රූපයක් |Source = http://www.sundayobserver.lk/2008/08/10/jun08.asp |Author = |Article = රාජා (අලිය...
07:06, 3 දෙසැම්බර් 2017 Nightbeast.jpg (ගොනුව) 168 කි.බ. == සාරාංශය == චිත්‍රපට පිටකවරය; සාධාරණ භාවිතය == වරපත == {{නො-නිදහස් වීඩියෝ කවරය }} == නයිට්බීස්ට් තුල ස...
16:39, 1 දෙසැම්බර් 2017 Transformers07.jpg (ගොනුව) 131 කි.බ. == සාරාංශය == {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය |Article = ට්‍රාන්ස්ෆෝර්මර්ස් (චිත්‍රපටය) |Description = ''[[ට්‍ර...
06:00, 17 සැප්තැම්බර් 2017 Discovery Communications.svg (ගොනුව) 1.06 මෙ.බ. == සාරාංශය== {{logo fur | Article = ඩිස්කවරි නෙට්වර්ක්ස් ඊඑම්ඊඒ | Use = Org <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Used for = | Owner = | Website...
15:32, 12 සැප්තැම්බර් 2017 New Zealand Cricket Cap Insignia.svg (ගොනුව) 185 කි.බ. == සාරාංශය== {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=නවසීලන්ත ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |W...
23:27, 9 අගෝස්තු 2017 Ranjith Siyambalapitiya 003.jpg (ගොනුව) 1.6 මෙ.බ. {| border="0" cellpadding="2" cellpadding="2" cellspacing="0" ! colspan="1" bgcolor="#0000FF" align="left"| <font color="white"> '''සාරාංශය'''</font> |- |} Mr.Ranjith Siyambalapitiya's Photograph {| border="0" cellpadding="2" cellpaddin...
17:15, 8 අගෝස්තු 2017 Mahinda 1.jpg (ගොනුව) 28 කි.බ. {| border="0" cellpadding="2" cellpadding="2" cellspacing="0" ! colspan="1" bgcolor="#0000FF" align="left"| <font color="white"> '''සාරාංශය'''</font> |- |} Hon.Mahinda Samarasinghe's Photograph, This photo is solely owned by Hon.Mahinda S...
08:55, 8 අගෝස්තු 2017 Karunasena Kodituwakku.JPG (ගොනුව) 40 කි.බ. {| border="0" cellpadding="2" cellpadding="2" cellspacing="0" ! colspan="1" bgcolor="#0000FF" align="left"| <font color="white"> '''සාරාංශය'''</font> |- |} Dr. Karunasena Kodituwakku's Photograph, If you need any clarification of this ph...
17:32, 7 අගෝස්තු 2017 Rukman Senanayake.jpg (ගොනුව) 35 කි.බ. == සාරාංශය== රුක්මන් සේනානායක == වරපත: == {{කතෘ|:en:User:Max Bron |cc-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0|GFDL}} {{Copy to Wikimedia Commons|bot=Fbot|priority=true}}
10:10, 7 අගෝස්තු 2017 S.B. Dissanayake.jpg (ගොනුව) 25 කි.බ. {| border="0" cellpadding="2" cellpadding="2" cellspacing="0" ! colspan="1" bgcolor="#0000FF" align="left"| <font color="white"> '''සාරාංශය'''</font> |- |} Photograph of Mr. S.B. Dissanayake of Madanwala, Hanguranketha, Sri Lanka. If you...
06:10, 7 අගෝස්තු 2017 K.N Choksy.JPG (ගොනුව) 190 කි.බ. {| border="0" cellpadding="2" cellpadding="2" cellspacing="0" ! colspan="1" bgcolor="#0000FF" align="left"| <font color="white"> '''සාරාංශය'''</font> |- |} Mr. K.N Choks's Photograph, If you need any clarification of this photo you may c...
23:16, 17 ජූලි 2017 Hon.Felix Dias Bandaranaike.JPG (ගොනුව) 501 කි.බ. == සාරාංශය== ගරු ෆීලික්ස් ඩයස් බණ්ඩාරනායකගේ ඡායාරූපය, මෙම ඡායාරූපයෙහි තනි අයිතිය ඔහුගේ දියණිය ක්...
02:15, 15 ජූලි 2017 Tudor Gunasekara Sri Lanka Ambassador.jpg (ගොනුව) 2.27 මෙ.බ. == සාරාංශය == ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයාවූ ටියුඩර් ගුණසේකර, ගුණසේකර පවුල විසින් තනි අයිතිය සහිත මෙම ඡ...
06:37, 4 ජූලි 2017 Herge with bust of Tintin.png (ගොනුව) 60 කි.බ. == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = Photograph of Hergé (Georges Prosper Remi, 22 May 1907 – 3 March 1983), depicting him alongside a bust of [[Tintin (character)|...
09:18, 1 ජූලි 2017 Michelin nyc 2006.jpg (ගොනුව) 17 කි.බ. == සාරාංශය== උතුරු ඇමරිකාව සඳහා පළමුවන රතු මාර්ගෝපදේශන ග්‍රන්ථය වූ 2006 නිව්යෝර්ක් නගර [[මිෂලින් මාර...
17:32, 28 ජූනි 2017 Cricket Ireland logo.svg (ගොනුව) 20 කි.බ. == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව ලාංඡනය | Article = ක්‍රිකට් අයර්ලන්තය | Use = තොරතුරුකොටු...
01:44, 25 ජූනි 2017 OttoWarmbier.jpg (ගොනුව) 8 කි.බ. ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = ඔහුගේ ලින්ක්ඩ්ඉන් පිටුවෙන් වම්බියර්ගේ ඡායරූපය...
16:42, 28 මැයි 2017 Dangerous Woman Tour.png (ගොනුව) 191 කි.බ. ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = ඇරියානා ග්‍රැන්ඩේගේ සංචාරය සඳහා පෝස්ටරය: ඩේන්ජර...
16:38, 20 මැයි 2017 Standard of the President of Iran.png (ගොනුව) 16 කි.බ. {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = ඉරාන ජනාධිපතිවරයාගේ නිල ලාංඡනය |Source = http://www.president.ir/ |Article = ඉරානයෙහි...
12:49, 20 මැයි 2017 RatatouillePoster.jpg (ගොනුව) 74 කි.බ. {{අනාථ නො-නිදහස් පරිශෝධන|date=11 මැයි 2017}} ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව පෝස්ටරය | Media = film | Article...
15:43, 27 මාර්තු 2017 Gulag Archipelago.jpg (ගොනුව) 39 කි.බ. == Summary == {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව පොත් කවරය | Article = ද ගූලාග් ආකිපෙලගෝ | Use = තොරතුරුකොටුව <!-- OPT...
10:50, 11 මාර්තු 2017 University of Waikato logo1.png (ගොනුව) 31 කි.බ. {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article= වයිකතෝ විශ්වවිද්‍යාලය |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source=http://cms.its.waikato.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0011/93458/1829-UOW-2012-International-Prospectus-FINA...
10:37, 11 මාර්තු 2017 University of Waikato logo.svg (ගොනුව) 33 කි.බ. == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව ලාංඡනය| Article = වයිකතෝ විශ්වවිද්‍යාලය | Use = තොරතුරුක...
21:32, 21 ජනවාරි 2017 Limit circle FbN.jpeg (ගොනුව) 24 කි.බ. == සාරාංශය== {{තොරතුරු | Description = වෘත්තය, කේන්ද්‍රය O, අරය r - එය මත ත්‍රිකෝණ අර්ථදක්වා. | Source = [[ :en:User:Fly by Night|Fly b...
13:56, 29 නොවැම්බර් 2016 SV100233.jpg (ගොනුව) 1.14 මෙ.බ. == සාරාංශය== {{තොරතුරු |Description= බාකු හී "විමුක්තිය ලද කාන්තාවගේ ප්‍රතිමාව" |Source=මෙය තනන ලද්දේ බාකු87 විසි...
02:04, 4 සැප්තැම්බර් 2016 A Weaver on the Horizon (intertitle).jpg (ගොනුව) 14 කි.බ. == සාරාංශය == {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය |Article = සන්නාලියනේ |Description = ''අ වීවර් ඔව් ද හොරයිසන්'' අත...
23:16, 22 අගෝස්තු 2016 SLLI Crest.gif (ගොනුව) 8 කි.බ. ==සාරාංශය== ශ්‍රී ලංකා පාබල සේනාංකයෙහි ලාංඡනය == වරපත == {{නො-නිදහස් සාධාරණ භාවිතය මෙහි |ශ්‍රී ලංකා ය...
15:38, 20 අගෝස්තු 2016 Denawaka Hamine.jpg (ගොනුව) 120 කි.බ. ==Summary== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = '''දෝන මෙරායා දෙනවක''' (ප්‍රචලිත ලෙසින් ''දෙනවක හාමිනේ'' ලෙස...
12:34, 13 අගෝස්තු 2016 CTBTurner.jpg (ගොනුව) 117 කි.බ. Image of Charlie Turner sourced from the State Library of NSW, accessed at: http://image.sl.nsw.gov.au/cgi-bin/ebindshow.pl?doc=pxe653/a472;thumbs=1.{{dead link}} Public Domain. {{RetouchedPicture|Adjusted contrast to pick out image better, and averag...
14:46, 31 ජූලි 2016 Sujathafilm.jpg (ගොනුව) 73 කි.බ. == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තා්කිකත්වය |Article=සුජාතා (1953 චිත්‍රපටය) |Description=ප්‍රවර්ධනාත්මක රූපයේ මන්ද...
02:38, 31 ජූලි 2016 Like Father, Like Son poster.jpg (ගොනුව) 48 කි.බ. ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව පෝස්ටරය | Media = චිත්‍රපටය | Article = ලයික් ෆාදර්, ලයික් සන...
14:55, 17 ජූලි 2016 Tanks approach the Ataturk airport.jpg (ගොනුව) 46 කි.බ. ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = ප්‍රවෘත්ති වාර්තා විසින් [[ඉස්තාන්බුල්හී අටාටුර...
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව/Shwetha" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි