සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය
SchoolMain.JPG
සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ ලාංඡනය
ආදර්ශ පාඨයඋගනිමු හැදෙමු සැනසෙමු
විද්‍යාලයාධිපතිමාලිනී හේරත් මැතිනිය
පිහිටීමකොළඹ,  ශ්‍රී ලංකාව
වර්ණරෝස සහ නිල්
        
වෙබ් පිටුවසිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය
The crest of Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya

සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය[1]ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ පිහිටි අග්‍රගන්ය [2] බාලිකා පාසල් වලින් එකකි. එය මධ්‍යම රජයෙන් [3]පාලනය වන ප්‍රාථමික සහ ද්විතික අධ්‍යාපනය සපයනු ලබන රජයේ ජාතික පාසලකි[4][5][6] .

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

  1. සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya
  2. List of Public Schools in Sinhaleese si:ශ්‍රි ලංකාවේ පාසල් ලැයිස්තුව
  3. Ministry of Education Sri Lanka western porvince 001 සැකිල්ල:WebCite
  4. Schools, Sri lanka List of schools in Sri Lanka
  5. Government Gazzete Notifications - Public Schools
  6. Main Government National Schools Scholarship Examination

බාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]