විකිපීඩියා:Requests for feedback

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඔබගේ ලිපියේ මාතෘකාවද පහත ලැයිස්තුවට එකතුකරන්න,

පහත සඳහන් ලිපි පිළිබඳව ඔබගේ අදහස් අදාල ලිපියේ සාකච්ජා පිටුවේ සටහන් කිරීමට කාරුණික වන්න.

  දර්ශනය 
  17 වැනි සියවසේ දර්ශනය
  යතාර්ථය
  සංශය
  විඤ්ඥාණය
  අර්ථය
  තාර්කික විභජ්ජවාදය
  සාමාන්‍යයන් පිළිබද ගැටලුව
  විදිමත් සන්දේහය
  දර්ශනවාදයේ ගැටලු
  යථාභූතං ඤාණදස්සනං
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:Requests_for_feedback&oldid=326458" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි