විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/ජනවාරි 18

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ජනවාරි 18: හිරු බැසයාමත් සමගම මව්ලිඩ් ඇරඹේ (ෂියා ඉස්ලාම් ආගම, 2014);

  • 1954බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රෙය හිමි, සබරගමුව සද්ධම්මවංශ නිකායේ මහානායක ධුරයට පත්වීම.
  • 1919විමලරත්න කුමාරගම, උපත.

    තවත් සිදුවීම්: ජනවාරි 17 ජනවාරි 18 ජනවාරි 19