විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/අප්‍රේල් 3

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අප්‍රේල් 3: මහා සිකුරාදා (බටහිර ක්‍රිස්තියානි ආගම, 2015);

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 2 අප්‍රේල් 3 අප්‍රේල් 4

දැන් වේලාව 2019 ජූනි 26 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න