විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/අප්‍රේල් 12

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අප්‍රේල් 12: දේව දයාවේ මංගල්‍යය ඉරුදිනය (රෝමානු කතෝලික සභාව සහ අැංග්ලිකානු සභාව, 2015)

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 11 අප්‍රේල් 12 අප්‍රේල් 13

දැන් වේලාව 2020 ජනවාරි 20 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න