වසා පද්ධතිය

විකිපීඩියා වෙතින්
වසා පද්ධතිය
Blausen 0623 LymphaticSystem Female.png
මිනිස් වසා පද්ධතිය
Lymphatic system.png
විස්තර
ලතින්සිස්ටෙමා ලිම්ෆයිඩෙයුම්
හඳුන්වන
TAA13.0.00.000
FMAFMA:74594
Anatomical terminology
Illu lymphatic system.jpg

වසා පද්ධතිය යනු, සංසරණ පද්ධතියෙහි කොටසක් වන අතර, වසා නමැති පැහැදිලි දියරයක් හෘදය දෙසට දිශාගත ලෙසින් රැගෙන යන්නාවූ වසා නාලිකා ජාලයකින් සමන්විත වන්නාවූ ප්‍රතිශක්ති පද්ධතියෙහි අත්‍යවශ්‍ය කොටසකි. වසා පද්ධතිය පළමුවෙන් විස්තර කිරීම උලාඔස් රුඩ්බෙක් සහ තොමස් බාර්තොලින් විසින් දහහත්වන සියවසෙහිදී ස්වාධීනව සිදු කෙරිණි. හෘද්වාහිනී පද්ධතිය මෙන් නොවන වසා පද්ධතිය සංවෘත පද්ධතියක් නොවේ.

මෙහි එකකට එකක් බැඳුණු ක්‍රියාකාරීත්ව 3කි.


  1. ශරීර පටකවලින් වැඩිපුර තරල ඉවත් කිරීම.
  2. මේද අම්ල උරා ගැනීම හා කයිල් chyle - සුබාල ලෙස මේදය රුධිර වාහිනී පද්ධතියට පරිවහනය කිරීම.
  3. ප්‍රතිශක්තිකරණ ලිබ්කෝසයිට් (වසා සෛල) ප්‍රතිදේහ තනන ප්ලාස්මා සෛල හා මොනසයිට නිෂ්පාදනය කිරීම.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වසා_පද්ධතිය&oldid=357963" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි