වස්කඩුව

විකිපීඩියා වෙතින්

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ රයිගම කෝරළයේ මුංචල්ලිස් පත්තුවේ පානදුරේ තොටුමුණ වෙරළබඩ පිහිටි ඉපැරණි ගම් පියසක් වන වස්කඩුව(වර්ෂඛණ්ඩරාෂ්ඨ) දෑ හිතකාමී මිනිසුන් රටට බිහිකල අසිරිමත් පුරවරයකි.වස්කඩුවේ ශ්‍රී සුභූති හිමි මෙම ග්‍රාමයේ පහල වූ අද්විතීය පඬිවරයෙකි.

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

වර්ෂඛණ්ඩරාෂ්ඨ්‍රය[සංස්කරණය]

ජෙට්ටිකාර ජනවර්ගය[සංස්කරණය]

වස්කඩුවේ කන්දේ පුරාණ විහාරය[සංස්කරණය]

වස්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල නාහිමි[සංස්කරණය]

වස්කඩුවේ ශ්‍රී ධම්මජෝති හිමි[සංස්කරණය]

වස්කඩුවේ ශ්‍රී සුභූති විහාරය[සංස්කරණය]

වස්කඩුවේ ශ්‍රී සුභූති නාහිමි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වස්කඩුව&oldid=538723" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි