ලිඛිත භාෂා පරිවර්තනය

විකිපීඩියා වෙතින්

එක් බසකින් ලේඛණගතකර ඇති යමක් එම තේරුම හෝ ආසන්නතම තේරුම ලැබෙන සේ බසක වෙනත් බසකින් ලිඛිතව ඉදිරිපත්කිරීම ලිඛිත භාෂා පරිවර්තනය නම් වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලිඛිත_භාෂා_පරිවර්තනය&oldid=470028" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි