ර/මිහිඳු විද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

රුවන්පුරයේ මිණි කැටය[සංස්කරණය]

දැක්ම[සංස්කරණය]

මගේ පාසැල 2020 වන විට රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ විනය ගරුක, බුද්ධිමත් රටට දැයට වැඩදායි දරුවන් සමාජයට දයද කරන තෝතැන්නක් බවට පත් කිරීම මගේ අභිලාෂයයි

මෙහෙවර[සංස්කරණය]

අභියෝගයන්ට මුහුණ දියහැකි නිපුනතවයන්ගෙන් පරිපුර්ණ යුක්ති ගරුක දරුවකු සමාජයට දායාද කිරීම රත්නපුර මිහිඳු විද්‍යාලයේ මෙහෙවරයි.

ආරම්භක වර්ෂය 1979 මැයි 02 දින ජනාධිපති විද්‍යාලය ලෙස ආරම්භ කලේ ගුරුවරු සිව් දෙනෙක් සමගය.පාසැල ආරම්භයේ දි අඩිඅඩි 80*20 ප්‍රමාණයේ පොල් අතු සෙවිලි කල මඩුවක බාලාංශ සිසුන් 58 සමග පැවැත් විය.1983 අගෝස්තු 01 දින රත්නපුර මිහිඳු විද්‍යාලය ලෙස පාසල් නාමය වෙනස් ව 1986 මැයි 06 දින පාසැල පැවැත් වූ ස්ථානය රජයට පවර ගෙන අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව සතු කර දීමෙන් අප පාසලට නව පණක් ලැබී ය.ිය.[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ර/මිහිඳු_විද්‍යාලය&oldid=418667" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි