යුක්ලිඩියානු දුර

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ගණිතයෙහි, යුක්ලිඩියානු දුර හෝ යුක්ලිඩියානු ප්‍රමිතිය යනු යුක්ලිඩියානු අවකාශයෙහි ලක්ෂ්‍යයන් දෙකක් අතර "සාමාන්‍ය" (එනම් සරල රේඛීය) දුර වෙයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=යුක්ලිඩියානු_දුර&oldid=383572" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි