යුක්ලිඩියානු අවකාශය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ත්‍රිමාන යුක්ලිඩියානු අවකාශයෙහි එක් එක් ලක්ෂ්‍යයක් හැඳින්වෙන්නේ ඛණ්ඩාංක තුනක් භාවිතයෙනි.

ජ්‍යාමිතියෙහි, යුක්ලිඩියානු අවකාශය යන්නට ද්විමාන යුක්ලිඩියානු තලයද, යුක්ලිඩියානු ජ්‍යාමිතියෙහි ත්‍රිමාන අවකාශය, සහ වෙනත් කිසියම් අවකාශයන්ද අඩංගු වෙයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=යුක්ලිඩියානු_අවකාශය&oldid=383574" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි