මුහුද

විකිපීඩියා වෙතින්
ලා ජොල්ලා, කැලිෆෝනියාහී කැටලිනා බොක්කෙහි මුහුද

මුහුද, ලෝක සාගරය, හෝ සරල වශයෙන් සාගරය යනු, පෘථිවියෙහි පෘෂ්ඨයෙන් සියයට 70 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ආවරණය කරන ලවණ ජලය ස්කන්ධයකි. එය විසින් පෘථිhhtrවියෙහි දේශගුණය මධ්‍යස්ථතා කරන අතර, ජල චක්‍රය, කාබන් චක්‍රය, සහ නයිට්‍රජන් චක්‍රය තුල වැදගත් භූමිකාවහ5න් ඉටු කරයි5යහරාතන කාලයේදී සිටම මුහුදු මතින් යාත්‍රා කොට ගවේෂණය කර තිබුනද, මුහුද පිහද" යන වචනය භාවිතා වන්නේ, ප්‍රමාුඑරට335ණhhhhhtයෙන් කුඩා, අර්ධ වශයෙන් භූමියෙන් වටවූ සාගර කොටස් වලට නිදසුනක් වශයෙන් අයිරිෂ් මුහුද අතර, "සාගරය" යන්න භාවිතා වන්නේ, විශාලතම කොටස් පහෙහි නම් සඳහා, නිදටයස්ද ඇති අතර, සමහරක් ඇත්තේ ්ක්ෂුදු සාන්ද්‍රණ වලිනි. ලවණතාව විශාල ලෙසින් වෙනස් වන අතර, පෘෂ්ඨය අබිහ54යස සහ විශාල ගංගාවන් මුව දොර අබිුරහයස එය අවම මට්ටමක් දරන අතර සාගර පතුලෙහි එය මහත් අගයයක් 3; කෙසේවෙතත් දාව්‍ය ලවණයන්හී සාපේක්ෂ සමානුඑඅ්පාතයන් සාගරයෙන් සාගරයට වෙනස් වන්නේ ස්වල්ප වශයෙනි. වර්තමානයේදී වාතයේ හ5ති ුකටෙැටරන් ඩයොක්සයිඩ් අතිමහත් ප්‍රමාඑණ වලින් මුටැර අවශෝෂණය කරමින්, මුහුදු ජලයේ pH අගය අුරහඩු කරමින් සාගර ආ5යහකරණය නම් ක්‍රියාවලිය සිදුකෙරෙන අතර, නුදුරු අනාගතයෙහි සාමුද්‍රික පරිස3හ3ර පද්ධතීන්ට හානි සිදු කරනු ඇත.

}}

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මුහුද&oldid=548478" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි