මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර

විකිපීඩියා වෙතින්
(මහනුවර මහාමායා බාලිකා විදුහල වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

ඛණ්ඩාංක: 7°17′11.7774″N 80°38′42.56″E / 7.286604833°N 80.6451556°E / 7.286604833; 80.6451556

මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර
Mahamaya Girls' College, Kandy-Logo.png

Vijja Uppaththang Setta
පාලි - "Knowledge is Supreme"
(ධම්මපදය වෙතින්)
ස්ථානය
මහනුවර
ශ්‍රී ලංකාව
තොරතුරු
වර්ගය රජයේ පාසල
ස්ථාපිත ජනවාරි 14, 1932; වසර ගණනකට 88 ක් පෙර (1932-01-14)
කාර්ය මණ්ඩලය 198
ශ්‍රේණි පන්ති 1 - 13
බාලක/බාලිකා බාලිකා
වයස් පරාසය 6 to 18
Enrollment 5000
වර්ණය(න්) නිල්, රන්
        
වෙබ් අඩවිය

මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය යනු ශ්‍රී ලංකාවේ මහනුවර පිහිටි රජයට අයත් බාලිකා විද්‍යාලයකි.