මකාවෝ වෙතවූ ආධිපත්වය පවරා දීම

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පෘතුගාල ජනරජය වෙතින්, මහජන චීන ජනරජය වෙත, මකාවෝ වෙතවූ ආධිපත්වය පවරා දීම සිදුවූයේ 1999 දෙසැම්බර් 20 දිනදීය.