බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාවේ ප්‍රභූ පන්තිය

විකිපීඩියා වෙතින්

එක්සත් රාජධානියේ යටත් විජිතයක් වූ බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාව තුල ක්‍රි.ව. 20 වන සියවසේ මුල් සහ මැද කාලය තුල පැවති ප්‍රභූ පවුල් වල පන්තිය, බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාවේ ප්‍රභූ පන්තිය ලෙස හැඳින්වේ.

බහුතර ප්‍රභූ පවුල්වල වූ පොදු ලක්‍ෂණ[සංස්කරණය]

 • ව්‍යාපාර මගින් ධනවත්වීම
 • අධික දේපොල
 • බ්‍රිතාන්‍යයන්ට පක්‍ෂපාතී වීම
 • ජේත්තුව
 • ඉංග්‍රීසි නමකට මාරුවීම හෝ දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි නම් තැබීම (මුස්ලිම් ප්‍රභූන් හැර)
 • දරුවන්ට බටහිර අධ්‍යාපනය ලබාදීම

බහුතරයක් නිරතවූ ව්‍යාපාර[සංස්කරණය]

 • අරක්කු පෙරීම
 • අරක්කු රේන්දය
 • මිනිරන් කර්මාන්තය
 • පාරවල් සෑදීමේ කොන්ත්‍රාත්
 • කුරුඳු වගාව

සිංහල ප්‍රභූන්[සංස්කරණය]

 • ජෙරොන්යස් ද සොයිසා පවුල
 • ඩී.සී.ජී. ආටිගල පවුල
 • දොන් සොලමන් ඩයස් බණ්ඩාරනායක පවුල[1]
 • දොන් ස්ටේපර් සේනානායක පවුල
 • තෝමස් ද සිල්වා අමරසූරිය පවුල
 • ජයවර්ධන පවුල[2]

දෙමළ ප්‍රභූන්[සංස්කරණය]

සියළු දෙනා වෙල්ලාල කුලයට අයත්ය

 • කදිරවේලු නවසිවායම් පවුල

මරක්කල ප්‍රභූන්[සංස්කරණය]

 • මොහෙමෙඩ් මාකන් මාකර් පවුල

වෙනත් ජාතියක හෝ ජාතිය අපහැදිලි ප්‍රභූන්[සංස්කරණය]

 • ජේ.ඩී. ක්‍රෑස් පවුල

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]