බ්‍රික්ස් බැංකුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

බ්‍රික්ස් බැංකුව අාරම්භ කිරීෙම් ප්‍රධාන පරමාර්ථය වන්නේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලට අාධාර සැපයීමය. ඊට අමතරව බටහිර වීරා්ධී ලෝක කදවුරක් සදහා ශක්තිමත් මූල්‍ය අායතනයක් පිහිටුවා ගැනීම වේ. ඒෙස්ම ලෝක දේශපාලනෙය් සංහිදියාවක් අැති කිරීම හා අැමරිකානු ඩොලරය ලෝක ආර්ථිකයෙන් පන්නා දැමීමට ද මෙම අායතනය පිහිටුවීෙම් යටි අරමුණු වේ.මෙම බැංකුව අාරම්භයේදීම අැමරිකානු ඩොලර් බිලියන100ක් සහිතව අාරම්භ වේ . මූලස්ථානය චීනෙය් ෂැංහයි නුවරය. බ්‍රික්ස් ලෝක ජනගහනෙයන් 40%ක් නියෝජනය කරන ලෝක දළ ජාතික නිෂ්පාදනයෙන්න් 25% හිමි රටවල් 5 කින් යුක්තය.මෙය ලෝක බැංකුවට හා ජාක්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට එරෙහිව ක්‍රියා කරනු අැතැයි විශ්වාස කෙරේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බ්‍රික්ස්_බැංකුව&oldid=384318" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි