බහුඅස්‍ර

විකිපීඩියා වෙතින්
Some polygons of different kinds: open (excluding its boundary), boundary only (excluding interior), closed (including both boundary and interior), and self-intersecting.

බහුඅස්‍ර (ඉංග්‍රීසි:  polygon) යනු සරල රේඛා ඛණ්ඩ තුනකින් (3) හෝ ඊට වැඩි ගණනකින් සමන්විත, සංවෘත සරල රේඛීය තල රූප වේ.[1]


ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

සටහන්[සංස්කරණය]

  1. "සරල රේඛීය තල රූප" (PDF). e-තක්සලාව. සම්ප්‍රවේශය 2022-05-09.

භාහිර සබඳි[සංස්කරණය]

Fundamental convex regular and uniform polytopes in dimensions 2–10
Family An Bn I2(p) / Dn E6 / E7 / E8 / F4 / G2 Hn
Regular polygon Triangle Square p-gon Hexagon Pentagon
Uniform polyhedron Tetrahedron OctahedronCube Demicube DodecahedronIcosahedron
Uniform polychoron Pentachoron 16-cellTesseract Demitesseract 24-cell 120-cell600-cell
Uniform 5-polytope 5-simplex 5-orthoplex5-cube 5-demicube
Uniform 6-polytope 6-simplex 6-orthoplex6-cube 6-demicube 122221
Uniform 7-polytope 7-simplex 7-orthoplex7-cube 7-demicube 132231321
Uniform 8-polytope 8-simplex 8-orthoplex8-cube 8-demicube 142241421
Uniform 9-polytope 9-simplex 9-orthoplex9-cube 9-demicube
Uniform 10-polytope 10-simplex 10-orthoplex10-cube 10-demicube
Uniform n-polytope n-simplex n-orthoplexn-cube n-demicube 1k22k1k21 n-pentagonal polytope
Topics: Polytope familiesRegular polytopeList of regular polytopes and compounds
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බහුඅස්‍ර&oldid=500599" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි