පොලිමරේස්‌ දාම ප්‍රතික්‍රියාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
A strip of eight PCR tubes, each containing a 100 μL reaction mixture

පොලිමරේස්‌ දාම ප්‍රතික්‍රියාව (ඉංග්‍රීසි:  polymerase chain reaction, PCR) යනු DNA සාම්පලයක් වර්ධනය කරගැනීම සඳහා භාවිතා කරන රසායනාගාර ක්‍රමවේදයකි.[1]

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "DNA සහ ජාන අධ්‍යයනය කිරීමේ මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති පෙළක මීළඟ පියවර". Retrieved 2020-03-24.

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]