පුදුකුඩිඉරුප්පු (මුලතිව්)

විකිපීඩියා වෙතින්

ඛණ්ඩාංක: 9°18′N 80°41′E / 9.300°N 80.683°E / 9.300; 80.683

පුදුකුඩිඉරුප්පු
අලුත්කුලිස්ස
සුළු නගරය
රටශ්‍රී ලංකාව
පළාතඋතුරු පළාත
දිස්ත්‍රික්කයමුලතිව්

පුදුකුඩිඉරුප්පු හෝ අලුත්කුලිස්ස යනු ශ්‍රී ලංකාවේ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි සුළු නගරයකි.