පාළු දූපත්

විකිපීඩියා වෙතින්
Helen Reef

පාළු දූපත් එසේත් නැත්නම් ජනශූන්‍ය දූපත් (ඉංග්‍රීසි:  desert island, deserted island, uninhabited island) යනු ස්ථිර ලෙස ම පිහිටි මානව ජනාවාස රහිත දූපත් වේ.

තෝරාගත් ජනශූන්‍ය දූපත් ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

The abandoned lighthouse at Klein Curaçao


විශාලතම ජනශූන්‍ය දූපත් ලැයිස්තුව [සංස්කරණය]

Rank Area Rank Island Area (km2) Area (sq mi) Country/Countries Coordinates
1 27 Devon Island (Tallurutit) 55,247 21,331 Canada (Nunavut) 75°08′N 87°51′W
2 28 Alexander Island (Isla Alejandro I) 49,070 18,950 None (Antarctic territorial claims by Argentina, Chile, and the United Kingdom) 71°00′S 70°00′W
3 30 Severny Island (Severnyy Ostrov) 48,904 18,882 Russia (Arkhangelsk Oblast) 75°30′N 60°00′E
4 31 Berkner Island (Isla Berkner) 44,000 17,000 None (Antarctic territorial claims by Argentina and the United Kingdom) 79°30′S 47°30′W
5 32 Axel Heiberg Island (Umingmat Nunaat) 43,178 16,671 Canada (Nunavut) 79°26′N 90°46′W
6 33 Melville Island (Ilulliq) 42,149 16,274 Canada (Northwest Territories and Nunavut) 75°30′N 111°30′W
7 40 Prince of Wales Island (Kinngailak) 33,339 12,872 Canada (Nunavut) 72°40′N 99°00′W
8 46 Somerset Island (Kuuganajuk) 24,786 9,570 Canada (Nunavut) 73°15′N 93°30′W
9 47 Kotelny Island (Olgujdaah Aryy) 24,000 9,300 Russia (Sakha Republic) 75°20′N 141°00′E
10 54 Bathurst Island 16,042 6,194 Canada (Nunavut) 75°46′N 99°47′W
11 55 Prince Patrick Island 15,848 6,119 Canada (Northwest Territories) 76°45′N 119°30′W
12 56 Thurston Island 15,700 6,100 None 72°6′S 99°0′W
13 57 Nordaustlandet 14,467 5,586 Norway (Svalbard) 79°48′N 22°24′E
14 59 October Revolution Island 14,170 5,470 Russia (Krasnoyarsk Krai) 79°30′N 97°00′E
15 68 Ellef Ringnes Island 11,295 4,361 Canada (Nunavut) 78°30′N 102°15′W
16 69 Bolshevik Island 11,270 4,350 Russia (Krasnoyarsk Krai) 78°63'N 102.48°E
17 71 Bylot Island 11,067 4,273 Canada (Nunavut) 73°16′N 78°30′W
18 77 Prince Charles Island 9,521 3,676 Canada (Nunavut) 67°47′N 76°12′W
19 82 Komsomolets Island 9,006 3,477 Russia (Krasnoyarsk Krai) 80°29′N 94°59′E
20 85 Carney Island 8,500 3,300 None 73°57′S 121°00′W
21 107 Coats Island 5,498 2,123 Canada (Nunavut) 62°35′N 82°45′W'
22 111 Amund Ringnes Island 5,255 2,029 Canada (Nunavut) 78°20′N 96°25′W

Most of the largest uninhabited islands are many kilometers/miles inside the Arctic or Antarctic circles, indicating that the reason for their desertedness is the freezing climate.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. Lew, Josh (April 23, 2018). "10 (almost) deserted islands". MNN Galleries.
  2. "Mars Researchers Rendezvous on Remote Arctic Island". Langley Research Center, Atmospheric Science Data Center, NASA. April 29, 2017 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය July 8, 2019.
  3. kuschk (3 May 2012). "Devon Island: The Largest Uninhabited Island on Earth". Basement Geographer. 2016-03-04 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 27 February 2014.
  4. "German MPs suggest cash-strapped Greece should sell islands". The Local. March 4, 2010. May 12, 2021 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය July 12, 2023.
  5. "About Tetepare Island". Tetepare.org. සම්ප්‍රවේශය July 8, 2019.

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පාළු_දූපත්&oldid=596661" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි