පාවෝ (ගණය)

විකිපීඩියා වෙතින්

Pavo
කාලීන ව්‍යාප්තිය: පසුකාලීන මයෝසීන සිට වර්තමානය
ඉන්දියානු මොනරා (Pavo cristatus) පිල්විදහා සිටින අයුරු
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය e
රාජධානිය: Animalia
වංශය: Chordata
වර්ගය: Bird
ගෝත්‍රය: Galliformes
කුලය: Phasianidae
උපකුලය: Phasianinae
ගණය: Pavo


ලිනේයස්, 1758

විශේෂ

Pavo යනු සැවුල් කුලයට අයත් විශේෂ දෙකකින් සමන්විත ගණයකි. එම විශේෂ දෙක සමග කොංගෝ මොනරා ද ඇතුළත්ව පොදුවේ මොනරා ලෙස හැඳින්වේ.

විශේෂ[සංස්කරණය]

ෆොසිල වාර්තා[සංස්කරණය]

ප්ලියෝසීන යුගයේ බෝල්කන් අර්ධද්වීපය තුළ මොනරුන් (බ්‍රැවර්ඩ්ගේ මොනරා) ptarmigan සමග පැවතී ඇත (Lagopus)[1] ප්ලියෝසීන යුගයේ අවසානය තෙක් මොනරුන් බෝල්කන් අර්ධද්වීපය සහ ගිනිකොණදිග යුරෝපයේ බහුලව ව්‍යාප්ත වී පැවතිණි.[2]

ආශ්‍රේයයන්[සංස්කරණය]

 1. Boev, Z. 1998. Peafowls (g. Pavo Linnaeus, 1758) and Ptarmigans (g. Lagopus Brisson, 1760): an unique coexistance in North Bulgaria over 3 m. y. ago. - Biogeographia, Nuova Serie, Siena, 19 – 1997: 219-222.
 2. Boev, Z. 2002. Fossil record and disappearance of peafowl (Pavo Linnaeus) from the Balkan Peninsula and Europe (Aves: Phasianidae). – Historia naturalis bulgarica, 14: 109-115.
 • Stidham, Thomas A. The first fossil of the Congo peafowl (Galliformes: Afropavo). S. Afr. j. sci. [online]. 2008, vol.104, n.11-12, pp. 511–512. ISSN 0038-2353.
 • Louchart A. (2003). A true peafowl in Africa. S. Afr. J. Sci. 99, 368–371. [ Links ]
 • Pickford M., Senut B. and Mourer-Chauviré C. (2004). Early Pliocene Tragulidae and peafowls in the rift valley, Kenya: evidence for rainforest in East Africa. C. R. Palevol 3, 179–189. [ Links ]
 • Dupain J. and Van Krunkelsven E. (1996). Recent observations of the Congo Peacock Afropavo congensis in the Equateur Province, Zaire. Ostrich 67, 94–95. [ Links ]
 • Stidham T.A. (2007). Preliminary assessment of the Late Miocene avifauna from Lemudong'o, Kenya. Kirtlandia 56, 173–176. [ Links ]
 • Kimball R.T., Braun E.L. and Ligon J.D. (1997). Resolution of the phylogenetic position of the Congo peafowl, Afropavo congensis: a biogeographic and evolutionary enigma. Proc. R. Soc. Lond. B 264, 1517–1523. [ Links ]
 • Phylogeny of major lineages of galliform birds (Aves: Galliformes) based on complete mitochondrial genomes:
X.-Z. Kan1, J.-K. Yang1, X.-F. Li1, L. Chen1, Z.-P. Lei2, M. Wang1,
C.-J. Qian1, H. Gao3 and Z.-Y. Yang3
 • Dyke, G.J., Gulas, B.E. and Crowe, T.M. 2003. The suprageneric relationships of galliform birds (Aves, Galliformes): a cladistic analysis of morphological characters. Zoological Journal of the Linnean Society 137: 227-244.
 • van Tuinen, M. and Dyke, G.J. 2004. Calibration of galliform molecular clocks using multiple fossils and genetic partitions. Molecular Phylogenetics and Evolution 30(1): 74-86


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පාවෝ_(ගණය)&oldid=448191" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි