ප්‍රවර්ගය:CS1 errors: chapter ignored

විකිපීඩියා වෙතින්

This is a tracking category for CS1 citations that have unsupported |chapter= (or alias) errors.

|chapter= ignored

Citation Style 1 templates {{cite web}}, {{cite news}}, {{cite journal}}, {{cite magazine}}, {{cite press release}}, {{cite podcast}}, {{cite newsgroup}}, as well as template {{citation}} when it uses |work= or any of its aliases, do not support |chapter= and its components |trans-chapter=, |script-chapter=, |chapter-url=, and |chapter-format=. The alias parameters |contribution=, |entry=, |article=, |section=, and their components, are similarly not supported.

To resolve this error:

  • use a more appropriate citation template, or
  • place the content of the |chapter= parameter in |title=, or
  • for {{cite news}}, |department= can be used to give the name of the newspaper's section, such as "Obituaries", or
  • for {{citation}}, remove |work= or its aliases such as |website= and place their content in |title= if appropriate
  • move the content of the |chapter= parameter out of the template, before the closing </ref>

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: chapter ignored (4 pages).[lower-alpha 1]


Notes[සංස්කරණය]

  1. Pages in the Book talk, Category talk, Draft talk, File talk, Help talk, MediaWiki talk, Module talk, Portal talk, Talk, Template talk, User, User talk, and Wikipedia talk namespaces are not included in the tracking categories. In addition, pages with names matching the patterns '/[Ss]andbox', '/[Tt]estcases', '/[^/]*[Ll]og', and '/[Aa]rchive' are not included in the tracking categories.

References[සංස්කරණය]

"CS1 errors: chapter ignored" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 4 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 4 ද වෙති.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:CS1_errors:_chapter_ignored&oldid=594511" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි