ප්‍රවර්ගය:2009 මාර්තු සිට ගැනෙන Articles with a promotional tone

විකිපීඩියා වෙතින්
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න

මෙම ප්‍රවර්ගය, වඩා ක්‍රමානුකූලව අතපසු වූ වැඩ ලැයිස්තුව නිරාකරණය කිරීම සඳහා පහසුකම් සලසා දීම උදෙසා, 2009 මාර්තු (2009-03) සිට ගැනෙන "articles with a promotional tone" සියල්ල එක්රැස් කර දක්වයි. මෙය "Articles with a promotional tone" ප්‍රවර්ගයෙහි සාමාජිකයෙක් වේ.

"2009 මාර්තු සිට ගැනෙන Articles with a promotional tone" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.