ප්‍රවර්ගය:සංචාරක කර්මාන්තය

විකිපීඩියා වෙතින්

Tourism is the act of travel for recreational, leisure or business purposes, and also refers to the provision of services in support of this act. According to the World Tourism Organization, tourists are people who "travel to and stay in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes not related to the exercise of an activity remunerated from within the place visited".

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 6 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 6 වේ.

 

A

T

"සංචාරක කර්මාන්තය" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 3 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 3 ද වෙති.