ප්‍රවර්ගය:ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික වීරයෝ

විකිපීඩියා වෙතින්
මොණරවිල කැප්පෙටිපොළ නිළමේ තුමා
මොණරවිල කැප්පෙටිපොළ නිළමේ තුමා

අනාගාරික ධර්මපාල